ВУЗ ШАГ

Комунальний заклад "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №194 комбінованого типу" Криворізької міської ради

 

Педагогічна преса

Навчальний процес

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

 

Навчально-виховний процес у закладі здійснюється за програмами навчання і виховання дітей дошкільного віку, затвердженими

міністерством освіти і науки україни, державною базовою програмою та керується концепцією державних освітніх стандартів для дітей з порушенням психічного розвитку та вадами мови.

У закладі визначена українська мова навчання та виховання дітей.

Основним документом, що регулює навчально-виховний процес є план, який схвалюється педагогічною радою та затверджується керівником закладу.

Учасниками навчально-виховного процесу закладу є: діти дошкільного віку, педагоги та технічні працівники, навчально-допоміжний персонал, батьки або ососби, які їх замінюють, представники підприємств, установ різних форм власності, громадських організацій, фондів, асоціацій, які беруть участь у навчально-виховній роботи.

 Програмно-методичне забезпечення:

 

·        «Українське дошкілля»(нова редакція) програма розвитку дитини дошкільного віку (авт. кол.: Білан О. І., Возна Л. М., Максименко О. Л. та ін.); групи №1,2,3,4,7,9,11,12

·        Програма розвитку дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку від 3 до 7 років «Віконечко»(Т.В. Скрипник, С.В.Ракітіна) №5,6,8,10

·        Кмплексна програма розвитку дітей дошкільного віку з аутизмом «Розквіт» Т.В. Скрипник група №8

·        Рібцун Ю. В. Програма корекційної роботи з розвитку мовлення дітей із ФФНМ / Ю. В. Рібцун // Логопед. – 2013. – № 5 (29). – С. 2–7(групи№7,9)

·        Трофименко Л.І. Програма розвитку дітей Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення(групи №7,9)

·        Програмно-методичний комплекс «Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку із фонетико-фонематичним  недорозвитком мовлення»(авт..Бартєнєва Л.І ) (групи №7,9)

 

 Парціальні освітні програми:

 

·        - «Про себе треба знати, про себе треба дбати», програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей віком від 3 до 6 років  (авт. Лохвицька Л. В.);

·        «Радість творчості», програма художньо-естетичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку (авт.: Борщ Р. М., Самойлик Д. В.);групи 1-12

·        Шульга Л. М.Барвиста радість(Розвиток творчих здібностей дітей дошкільного віку на заняттях із малювання)./Л.М.Шульга-Запоріжжя : ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2007.(група №7)

·        «Казкова фізкультура»,програма з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку(авт..Єфименко М.М) групи №1-12

·        «Скарбниця моралі»програма з морального виховання дітей дошкільного віку(авт. Лоховицька Л.В) групи №3-12

·        «Дитина у світі дорожнього руху», програма з формування основ безпечної поведінки дітей дошкільного віку під час дорожнього руху (авт..ТимовськийО.А., Репік І.А.) групи №1-12

·        «Вчимося жити разом», програма з розвитку соціальних навичок ефективної взаємодії дітей від 4 до 6-7 років (авт. – Піроженко Т. О., Хартман О. Ю.) групи№6

·        «Україна –моя Батьківщина», програма національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку(авт.Кичата І.І., Каплуновська О.М.,Палець Ю.М.; за науковою редакцією Рейпольської О.Д.)групи:3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. 

В практиці своєї роботи ми використовуємо занятійну модель організації освітньо-виховного процесу, яка надає перевагу заняттям, ініційованим вихователем.

Об`єднання в підгрупи на заняттях відбувається не за віком, а за індивідуальними особливостями і розвитком кожного вихованця.

Дидактичний матеріал для заняття добирається з урахуванням рівня розвитку дитини.