ВУЗ ШАГ

Комунальний заклад "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №194 комбінованого типу" Криворізької міської ради

 

Педагогічна преса

ЗВІТ КЕРІВНИКА

ЗВІТ

завідувача КЗ «ДНЗ №194 комбінованого типу» КМР, міста Кривого Рогу, Дніпропетровської області, Штайнке Ірини Еріхівни  

на загальних зборах колективу та батьків або осіб, які їх замінюють у травні 2017 року

Даний звіт зроблений на виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. № 178  «Про затвердження Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю», зміст звіту підготовлений на підставі «Положення про порядок звітування керівників дошкільних загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю».

Мета :

Подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.

Завдання звітування:

1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом.

2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.

 Дошкільний навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України:

- Конституції України,

- Закону України «Про освіту»,

- Закону України «Про дошкільну освіту»,

- Положення про дошкільний навчальний заклад,

- Базовий компонент  дошкільної освіти України

- Закону України «Про охорону праці»

- Закону України «Про цивільну оборону»

- Закону України «Про дорожній рух»

- Закону України «Про відпустки»

- Закону України «Про мови»

- Статуту закладу

- Санітарного регламенту в дошкільних навчальних закладах;

- Програми розвитку ДНЗ на 2016-2020 роки

- Річного плану роботи на 2016-2017 н.р.

         Головною метою діяльності дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у навчанні, вихованні, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового, психічного і духовного розвитку.

         Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей; формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації дітей в тому числі й з особливими потребами та готовності продовжувати освіту; виховання потреби в самореалізації та самоствердженні.

Безпосереднє керівництво дошкільним закладом здійснює  завідувач,  згідно із повноваженнями, закріпленим Статутом КЗ «ДНЗ №194 комбінованого типу» КМР.

КЗ «ДНЗ №194 комбінованого типу» КМР розрахований на 295 місць. Обліковий склад дітей дошкільного навчального закладу  у 2016-2017 навчальному році склав в середньому 197 дітей, з них:

         2 групи раннього віку – 40 дітей;

1 молодшої групи (4 рік життя) – 27 дітей групи;

         2 середніх груп (5 рік життя) – 35 дітей;

1 старшої групи (6 рік життя) – 18 дітей;

4 груп для дітей з порушеннями психічного розвитку – 46 дітей;

2 групи логопедичних – 31 дітей. Групи комплектуються за віком, та згідно рекомендацій міської психолого-медико-педагогічної комісії.

         Зараховування дітей до дошкільного закладу здійснюється на підставі заяв батьків, медичної довідки про стан здоров’я дитини, ксерокопії  свідоцтва про народження дитини згідно законодавчих документів та витягу міської ПМПК.

         КЗ «ДНЗ №194 комбінованого типу» КМР  працює з 06.030 – до 19.00 годин з п’ятиденним робочим тижнем. Всього 12 вікових груп з них:  2 групи з 12 годинним перебуванням дітей, 10 груп з 10.5.годинним перебуванням дітей.

          Навчальний рік у дошкільному закладі розпочався 1 вересня 2016 року і закінчився 31 травня.  З 1 червня по 31 серпня  у дошкільному закладі проводиться оздоровлення дітей.

КЗ «ДНЗ №194 комбінованого типу» КМР здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення. План роботи схвалено педагогічною радою закладу (протокол №1 від 30.08.2016), погоджено методистом КЗ «ІМЦ» Т.Федоренко, начальником відділу освіти  виконкому Саксаганської районної в місті ради А.Івановим та затверджено завідувачем закладу.

Персональний внесок керівника з підвищення рівня організації навчально-виховного процесу у навчальному закладі.

 Вжиті завідувачем дошкільного навчального закладом заходи щодо охоплення навчанням дітей 5-ти річного віку:

На виконання Закону України «Про дошкільну освіту», листа МОН України від 18.12.2000 року   «Про організацію роботи з дітьми старшого дошкільного віку», Інструктивно-методичного листа МОН України від 04.10.2007 року «Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні заклади», «Про здійснення соціально – педагогічного патронату» (від 17.12.2008 №1/9 – 811)  особлива увага приділялась навчанню дітей 5-ти річного віку. Протягом року здійснювався педагогічний патронат дітей 5 років, які   не регулярно відвідують КЗ «ДНЗ №194 комбінованого типу» КМР.  Педагогічні працівники відвідали такі сім’ї вдома, проінформували батьків про можливі форми здобуття їхніми дітьми дошкільної освіти. 

      З метою прогнозування перспективної мережі КЗ «ДНЗ №194 комбінованого типу» КМР працівниками закладу щорічно проводиться облік дітей закріпленого дошкільним закладом мікрорайону згідно наказу від 25.05.2016 року №78 о/д «Про створення робочої групи з обліку дітей дошкільного віку в мікрорайоні обслуговування дітей ККДНЗ № 194».  

У закріпленому мікрорайоні  станом на 01.09.2016 року зареєстровано – 112 дітей віком від народження до 6 років, з них - охоплено дошкільною освітою – 99.5 % дітей. Зних дітей 5-річного віку – 21 всі охоплені дошкільною освітою, 52 дитини раннього віку від 0 до 2 років, 39 дітей дошкільного віку (99%) дітей – відвідують ДНЗ району; 1 дитина, яка прописана, але не проживає у мікрорайоні.

Всі діти, що були зареєстровані до дошкільного закладу були прийняті з 01.09.2016 року. Прослідковується протягом останніх 2 років незначне зниження народжуваності. І як наслідок, можливе зниження  чисельності контингенту у наступні роки.

Тому переді мною стоїть завдання – розвивати матеріальну базу закладу, рекламувати рівень досягнень вихованців, формуючи позитивний імідж дошкільного закладу та привабливість у мікрорайоні міста, де розташовано декілька великих дошкільних закладів.

З метою пропагування дошкільної освіти та більш глибокого ознайомлення з роботою дошкільного закладу, традиційно, у квітні було проведено День відкритих дверей для батьків майбутніх вихованців та жителів мікрорайону. Була надана можливість переглянути організацію життєдіяльності дітей, вернісажі дитячих та колективних з вихователями робіт, оглянути предметно – ігрове середовище групових кімнат, сенсорної кімнати.

        

Створення умов та вжиті заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес

         Розвиток науки і техніки сприяв появі нових форм навчальної комунікації, новітнім методам розв'язання освітніх завдань. З огляду на це роль вихователя набула нової якості. Він розвиває пізнавальні якості дошкільника, його життєву компетентність у різних сферах буття.  Досвід показує, що все нове із часом стає традицією і що традиції утверджує соціум, а новаторами виступають яскраві особистості реформаторського типу. На сучасному етапі все очевиднішим стає те, що традиційна освіта, орієнтована на передавання знань, умінь і навичок, не встигає за темпами їх нарощування. Специфічними особливостями інноваційного навчання є його відкритість майбутньому, здатність до передбачення на основі постійної переоцінки цінностей, налаштованість на конструктивні дії в оновлюваних ситуаціях, основою яких є інноваційні педагогічні технології.

Становлення нової системи дошкільної освіти потребує радикального переосмислення сформованого підходу до професійної діяльності педагога.

Сучасному дошкільному закладу потрібен педагог, здатний самостійно планувати, організовувати педагогічно доцільну систему роботи, а не просто виконувати посадові обов'язки.

Наш педагогічний колектив не в повному обсязі має змогу здійснювати переорієнтацію всього освітньо-виховного процесу з навчального на розвивальний, але більшість вихователів користуються сучасними науковими розробками, авторськими методиками, розробками занять, свят та розваг, матеріалами з досвіду роботи кращих педагогів, періодичними педагогічними виданнями, розробляють нові заняття по роботі в сенсорній кімнаті.

      Педагогам дошкільного закладу надана можливість впроваджувати різні форми підвищення фахового майстерності: самоосвіта, взаємовідвідування методичних заходів, колективні перегляди, використання кращого досвіду вихователів закладу, міста, інших областей, проходження курсів підвищення кваліфікації при ДОІППО.

         Педагоги та практичний психолог мали можливість підвищувати свій педагогічний рівень шляхом відвідання методичних об’єднань, семінарів міського, районного, республіканського та міжнародних рівнів, приймали участь у майстер класах з арт-терапії,  по роботі сенсорних кімнат. Також отримуємо досвід шляхом співпраці з громадською організацією «Маленький принц» міста Київ, де вчились складати індивідуальні програми розвитку дітей з особливими потребами, а батьки мали можливість отримати консультацію спеціалістів.

 

Організація різних форм виховної роботи.

Навчально–виховний процес у дошкільному закладі здійснюється на виконання завдань річного плану роботи в 2016-2017 навчальному році. Тому педагогічний колектив КЗ «ДНЗ № 194 комбінованого типу» КМР працював за Державними програмами: «Українське дошкілля», «Віконечко». Рішення про вибір програм обговорено й схвалено педагогічною радою закладу ( протокол № 1 від 30.08.2016).

Поетапно ведеться робота з реалізації обласного науково-методичного проекту над науково-методичною проблемою «Основні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства» .

     В дошкільному закладі була створена проблемна творча группа для роботи над другим етапом, де була визначена мета, та основні завдання на навчальний рік.

Мета: визначення освітніх стратегій соціалізації особистості,  розробка показників соціального розвитку вихованців, удосконалення системи психолого-педагогічного супроводу  як важливого чинника процесу соціалізації.

 

Учасниками навчально – виховного процесу ДНЗ є: діти, педагогічні працівники, обслуговуючий персонал, батьки та особи, які їх заміняють, представники підприємств, установ та інші особи, які беруть участь у навчально – виховній роботі.

Основною формою організаційної роботи навчальної діяльності дітей дошкільного віку у нашому дошкільному закладі залишаються заняття з різних видів діяльності, які затверджені робочим навчальним планом.

У дошкільному закладі вихователі проводять заняття індивідуальної та групової  форми організації, тематичні, комплексні, комбіновані, інтегровані, підсумкові.

         Тривалість занять:

         - для дітей раннього віку – 10- 15 хвилин;

         - молодшого дошкільного віку – 15 – 20 хвилин;

         - старшого віку – 25 – 30 хвилин.

        Організація життєдіяльності дітей у дошкільному закладі  включає в себе гурткову роботу, трудову діяльність, самостійну художню діяльність, роботу з безпеки життєдіяльності.

У цьому навчальному році розпочали роботу цікаві гуртки «Вміємо співати, вміємо танцювати», «Шахи цікаво й корисно», «Маленькі фізкультурники», «Петриківський диво грай», «ТРВЗ – граючись навчаємось», які сприяли розвитку комунікативної компетенції дітей, мовленнєвої культури, реалізовували діяльнісний підхід у освітньому процесі.

Проводились Дні здоров’я, свята, ранки, екскурсії, музично – спортивні розваги, організовувалися конкурси, вікторини та виставки дитячих малюнків та поробок, спільних робіт з батьками та вихователями, зустрічі з воїнами АТО (в рамках місячника оборонно-масової роботи дошкільний навчальний заклад провів акцію «Від серця-до щирості» з залученням військової частини 3011, де діти подарували бійцям АТО концерт, та  мали змогу з ними  позмагатися . Малята подарували бійцям малюнки, обереги, а в замін отримали шеврони від солдат.),  патрульною поліцією та пожежною частиною №14. Хочеться відмітити, що  дошкільний навчальний заклад приймає активну участь в міських та міжнародних проектах. Так в серпні 2016 р. виграли гранд у розмірі 180.000 грн. на відкриття сенсорної кімнати в конкурсі проектів «Міський бюджет 2016» .

 

На базі дошкільного закладу проводились заходи районного рівня:  

         Приймали участь у заході до «Дня усиновлення» з метою вшанування сімей, які взяли під  опіку дітей. Захід відбувся в дитячій бібліотеці № 15. Показували драматизацію казки «Як Дюймовочка шукала маму». Прийняли участь у обласній науково-практичній конференції: методичний напрямок діяльності ПМПК по організації різних форм корекційно-розвиткової роботи з дітьми з особливими освітніми потребами. Практичний психолог Переп`ятенко О.В. показала майстер-клас «сучасні психологічні техніки по роботі з кінетичним піском. Цікаво пройшло на базі закладу засідання родинного клубу «Барвінок» для батьків дітей з особливими потребами» за планом КЗ «Іноваційно-методичний центр» управління освіти і науки Криворізької міської ради та інші заходи.

Проміжні та річні результати методичної роботи узагальнювались на педрадах.

Залучення додаткових джерел фінансування навчального закладу та їх раціональне використання

         Найбільш складним та відповідальним напрямком у роботі завідувача є збереження, зміцнення та розвиток матеріальної бази дошкільного закладу.

Дошкільний навчальний заклад є комунальним закладом. Фінансово-господарська діяльність закладу здійснюється згідно кошторису. Виділені фінансові асигнування 100% забезпечують захищені статті і частково - утримання дошкільного закладу. До початку навчального року працівниками із залученням батьків  було проведено часткові поточні ремонти групових кімнат, спалень, підсобних приміщень з використанням шпалер, фарби та лінолеуму, придбаного за кошти батьківської громадськості, та поставлених на оприбуткування через централізовану бухгалтерію.

З місцевого бюджету в дошкільному закладі отримано миючі засоби, інвентар для прибирання (лопати, коса, фарба, віники, граблі, тачка для вивозу сміття, баки для сміття)  вставлено 8 метало пластикових вікон. З місцевого бюджету виділено 180 тисяч гривен на обладнання сенсорної кімнати.

      Варто відмітити, що міська рада та  управління освіти   докладають усіх зусиль до матеріального забезпечення закладу.

Багато проблем ми вирішуємо, але є проекти з великими фінансовими затратами: заміна  навісів над пісочницями, спортивного обладнання на майданчиках,  реконструкція бетонного покриття на прогулянкових ігрових майданчиках,  модернізація штучного освітлення та вуличного поливопроводу. Тому подано на конкурс проект на заміну обладнання на харчоблоці, але у конкурсі не виграли. Впродовж декількох років у місті працює програма «Місто своїми руками». Зараз подали проект щодо модернізації спортивно - загартувального обладнання. 

Таким чином ми маємо фінансову підтримку для покращення умов життєдіяльності наших дітей.

Висловлюю слова щирої вдячності батькам вихованців та спонсорам, міській владі  за матеріальну підтримку та допомогу у вирішенні поточних, нагальних питань.

 

3. Вжиті заходи щодо забезпечення навчального закладу кваліфікованими педагогічними кадрами та доцільність їх розстановки.

Останнім часом  роботу завідувача та взагалі дошкільного навчального закладу переважно оцінюють за якістю проведеного ремонту, оформленням групових кімнат та навчальних кабінетів.

Це справді важливо, але дитячий садок, на мою думку, - це не стіни, а насамперед люди - маленькі вихованці та їх батьки, працівники,  та ідеї, що цих людей згуртовують.

Досягнення демократичних стосунків між вихователем, батьками, дитиною накладає свій відбиток на загальний стиль відносин, які покликані створювати умови для розвитку творчих здібностей вихованців через особистістно зорієнтоване навчання та згуртування колективу.

         Педагогічними кадрами та обслуговуючим персоналом дошкільний заклад укомплектований  згідно з штатним розписом, праця педагогів упорядкована відповідно до нормативних норм, передбачених колективним договором. На майбутній рік є проблеми з комплектацією вихователями. В закладі є 3 вакансії вихователів. З метою вирішення проблеми вакансії подано до центру занятості та розміщено оголошення в міській газеті.

 

Навчально-виховний процес в дошкільному закладі забезпечували 31 педагог, з них   20 - мають вищу освіту, 11 – базову освіту, ; 1-  навчається у вузі, 7 – без категорії, 1 вихователь не атестований в зв’язку з недостатнім стажем роботи.

За   кваліфікаційними категоріями:

«спеціаліст вищої категорії» – 6 педагогів;

«спеціаліст І категорії» - 2 педагога;

«спеціаліст ІІ категорії» - 4 педагога;

«спеціаліст» – 9 педагогів;

не атестована, молодий педагог – 1 педагог;

педагогічне звання «вихователь-методист» - 4 педагога.

За критерієм педагогічний стаж:

до 3 років                     - 4 пед.;                       

від 3 до 10 років                   - 4 пед.; 

від 10 до 20 років        – 10 пед.;          

від 20 і більше              -  13 пед.;

         Як керівник, я переймаюсь  проблемою забезпечення кваліфікованими педкадрами. Аналізуючи наведені дані можна зробити висновок, що через 3-5 років на відпочинок можуть йти 6-8 педагогів. Фінансова та іміджева непривабливість сфери веде до відтоку висококваліфікованих працівників з системи дошкільної освіти. До того ж, запрошеним молодим спеціалістам житла немає. Тому вважаю, найкращі вихователі та спеціалісти це ті, що «виросли у нас вдома».

Адміністрацією дошкільного закладу створено всі умови для працівників, які заочно здобувають вищу освіту: при виконанні учбового плану їм надаються додаткові оплачувані відпустки, мають змогу користуватися науковою, методичною та періодичною педагогічною літературою для написання курсових робіт, тощо. В 2017 році   1 педагог та 1 помічник вихователя закладу  продовжують здобувати педагогічну освіту. 

Окрім того,  кожен педагог раз на 5 років проходить курси підвищення кваліфікації при ДОІППО     У 2016 – 2017 роках  пройшли курсову перепідготовку 8 педпрацівників.

Атестація, яку кожний педагог проходить кожні 5 років, є  важливим стимулом підвищення якості роботи, що у свою чергу, безперечно покращує  результативність освітнього процесу.  Згідно заяв  у 2016-2017 н.р. атестовано 8 педагогічних працівників: 

 

4. Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я дітей  та працівників

 

Забезпечення організації харчування та медичного обслуговування вихованців і працівників:

        Одним з пріоритетних напрямків  діяльності керівника є забезпечення соціального захисту, збереження та зміцнення здоров’я дітей і працівників закладу. Раціон харчування збалансований згідно вимог організму дитини в білках, жирах, вуглеводах, мінералах та вітамінах на добу.

         Харчування вихованців здійснюється відповідно до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах. Діти одержують 3х разове харчування протягом навчального року та 4 разове протягом літньо-оздоровчого періоду. Замовлення продуктів  та їх завезення здійснюється  централізовано через бухгалтерію району.

Сестрою медичною старшою складається меню-розкладка з урахуванням єдиного примірного меню та технологічних карток, розроблених технологом.

         Продукти харчування, що постачаються в дитсадок, мають сертифікати якості та відповідності.

На літній період місцевою радою виділено додатково 10% коштів на  забезпечення свіжими овочами та соками, це має позитивний результат в процесі оздоровлення дошкільників.

         Незаконне надмірне використання коштів за харчування дітей відсутнє. Протягом навчального року у закладі перебували діти з особливими потребами. Таких дітей всього 73 дитини. всі вони харчуються 100% з бюджету міста. Я особисто  постійно контролюю якість страв та харчування дітей на групах, якість продовольчої сировини, санітарно-гігієнічні умови.  Здійснюється  також постійний зовнішній моніторинг за організацією харчування у дошкільному закладі відділом освіти Саксаганської районної в місті ради, бухгалтерією району.

 

Надання соціальної підтримки та допомоги дітям-сиротам, дітям позбавлених батьківського піклування, дітям з малозабезпечених сімей, дітям з багатодітних сімей, дітям-чорнобильцям.

Від   батьківської   плати   за   харчування   дітей   пільгових категорій звільнені:

      -  100%:

1 дитина, батько якої знаходиться в АТО;

2 дітей з багатодітних сімей, де 4 та більше дітей 

2 дітей з малозабезпечених сімей

1 дитина з родин вимушених переселенців

       - 50%

5 дітей з багатодітних сімей, де 3 дітей.

Для виявлення дітей пільгового контингенту двічі на рік проводиться соціальне опитування батьків для складання соціального паспорта дошкільного закладу. Практичним педагогом  розроблені відповідні напрямки роботи з дітьми із багатодітних сімей, неповних, сімей, діти яких потребують соціальної опіки. З батьками та членами родин проведена роз’яснювальна робота щодо права користування пільгами, проведене матеріально-побутове обстеження сімей дітей пільгового контингенту.

Сім’ям, які потребували підтримки, надавались консультації   практичного психолога, вчителя-дефектолога, вчителя-логопеда.

Медичне обслуговування вихованців дитячого садка.

Медичне обслуговування вихованців дитячого садка здійснюється  медичною сестрою старшою. Відповідно до графіку, за наявності вакцин  проводились  щеплення дітям в умовах закладу, проводилися   огляди лікарями-спеціалістами дітей старшого віку, та дітей третього року життя, щоквартальні антропометричні виміри дітей, оформлення карток до школи. Усі діти мають рівень фізичного розвитку, що відповідає стандартам нашого  регіону.

Стан здоров’я сьогоднішніх вихованців покращився, однак, збільшився відсоток дітей з алергічними захворюваннями .

На диспансерному обліку перебуває 98 дітей. Цей  показник збільшився. Найбільший відсоток складають діти з плосковалюсними стопами (38%), серцево-судинними захворюваннями (2%). Найбільш тривожним є наявність дітей з нервово-психічними розладами, алергічними захворюваннями – 21%.

Завідувач та медичний працівник постійно контролюємо дотримання у групах режиму дня, режиму провітрювання, рухового режиму, санітарного  стан. Промовистим показником  якості профілактично-оздоровчої роботи є стану, захворюваності дітей.  У цьому навчальному році  значна кількість новоприбулих дітей – 53 дитини, це впливає на підвищення рівня захворюваності у адаптаційний період серпень-жовтень.

 

Середні показники фізичної підготовленості за 2016-2017 навчальний рік

(обстежено 124 дитини  дошкільного віку)

високий рівень  -   20%

достатній –   65%

середній –  15%

початковий –  0

 

Аналіз відвідуваності у 2014 -2017р.р.

         Відвідування дітьми закладу є також показником не тільки стану здоров’я дітей, але і рівня психологічного комфорту у групах. Однак, на жаль, відношення деяких батьків до необхідності систематичного відвідування дитиною групи залишає бажати кращого. Причинами тривалих пропусків також  є: не платіжоспроможність батьків, перебування матерів у відпустці по догляду за дитиною, яка вже відвідує дошкільний заклад, навчання батьків, безробіття, погіршення погодних умов і т.д.  Середньорічна кількість відвідуваності складає 67 %. Протягом року щодня аналізувались причини відсутності дітей у закладі. Виявлено порушення з боку батьків, які не звертались до лікаря, а приносили довідки про хворобу дитини в той час як дитина знаходилась дома по домашній причині. Всі ці порушення було передано до відділу освіти та медичного закладу, що обслуговує дошкільний заклад. З  даного питання є зрушення в кращу сторону. Проведено бесіди з батьками, що відсутність дітей у закладі не дає можливості дітям отримати достатній рівень дошкільної освіти.

         Санітарно-освітня робота серед батьків проводиться через бюлетені, бесіди, консультації, проведення клубу «Дошкільнятко».  Розроблено заходи спрямовані на адаптацію новоприбулих дітей, зниження захворюваності в осінній період, а також роз’яснювальної роботи серед батьків щодо ізоляції хворих дітей з дитячого колективу для швидшого їх одужання. Безпосередньо у групах проводиться консультативна робота з батьками щодо оздоровлення дітей вдома та в умовах дитячого садка.    

Кожен працівник закладу 2 рази на рік проходить обов’язковий безкоштовний медичний огляд, який фіксується в індивідуальних медичних книжках. Згідно трудового стажу робітників надаються виплати по листам непрацездатності.

         Усім працівникам закладу надається щорічна відпустка з наданням матеріальної допомоги на оздоровлення - згідно діючого законодавства (ст.57) Закону України «Про освіту».

Дотримання вимог охорони дитинства, техніки безпеки, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм:

 Відповідно до Закону України «Про охорону праці», було проведено навчання та перевірку знань працівників з охорони праці, повторні та позапланові інструктажі з охорони праці, з охорони життя і здоров’я дітей в дошкільному закладі, пожежної безпеки, надання першої медичної допомоги. Двічі на рік, до оздоровчого періоду та початку навчального року, проводилося випробування спортивного та нестандартного обладнання на території дошкільного закладу, в спортивній залі та в групових кімнатах. Відповідальною особою з охорони праці проводяться перевірки обладнання на відповідність вимогам безпеки  Обладнання, яке не відповідає вимогам вилучається для ремонту чи списується.

Профспілковий комітет бере участь у розробці комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів з охорони праці, в роботі комісії з атестації посадових осіб на знання ними нормативних актів з охорони праці. Він також здійснює суспільний контроль за охороною праці в особі своїх вибраних органів і представників.

Робота педагогічного колективу та всіх робітників дошкільного закладу щодо профілактики дитячого травматизму будується на Базовому компоненті дошкільної освіти в Україні. Ми вважаємо, що тільки систематична робота з дітьми щодо безпеки життєдіяльності може виробити в дитячій свідомості стереотипи безпечної поведінки в життєвому середовищі.

Протипожежна безпека у дошкільному навчальному закладі посідає важливе місце в організації всієї роботи з охорони праці. Розроблено плани евакуації дітей на випадок пожежі, за звітний період перезаряджено всі вогнегасники, призначено відповідальних осіб. Проводяться евакуаційні заходи на випадок виникнення пожеж, тиждень пожежної безпеки згідно з наказом по дошкільному закладу. 

Щороку по завершенню «Тижня безпеки» діти узагальнюють одержані знання у своїх творчих роботах ( малюнки, вірші, творчі оповідання), які розміщують на тематичному стенді.

У дошкільному закладі здійснюється соціальний захист працівників.

Між адміністрацією і трудовим колективом закладу у травні 2016 року укладений Колективний договір, ухвалений на зборах трудового колективу. Він пройшов експертизу спеціалістів управління освіти та управління праці та соц. захисту.  Цей договір є нормативним актом, на підставі якого здійснюється регулювання соціально – економічних, виробничих і трудових відносин.

Щодо соціально – трудових пільг, гарантій, компенсацій адміністрація та орган профспілкової первинної організації забезпечують належні умови соціального захисту працівників.

Зобов’язання адміністрації, передбачені колективним договором, ретельно виконуються.

Між адміністрацією та профспілковим комітетом існує тісний зв’язок. Мною, як завідувачем, постійно подаються подання на узгодження всіх штатних одиниць. Члени профспілкового комітету є членами атестаційної та тарифікаційної комісій, з організації техніки безпеки, пожежної безпеки, охорони праці, комісії щодо складання графіка відпусток працівників.

Моральне та матеріальне стимулювання працівників, організація їх відпочинку.

Адміністрація та профспілка разом виступають за належний контроль у навчально – виховній роботі, оздоровчій та культурно – масовій роботі.

Мікроклімат в колективі можна визнати добрим.

Створені належні  умови для здійснення навчально – виховної роботи,  відносини з керівництвом та колегами стабільні, доброзичливі. Кожен працівник добросовісно відповідає  за свій об’єм роботи, з відповідальністю відносяться до виконання своїх функціональних та посадових обов’язків.

         Творча атмосфера у колективі відповідає високому рівню професійності працівників.

Стимулювання праці - моральне та матеріальне  є потужним фактором  досягнення високих результатів у праці. 

         Згідно з існуючими законодавчими актами та Положеннями про щорічну грошову винагороду та преміювання працівники дошкільного закладу одержали грошову винагороду.

Стан дитячого травматизму:

 Випадків виробничого та дитячого травматизму, за звітний період, зареєстровано 1 з дитиною у побуті та 1 з працівником у побуті.

5. Залучення педагогічної та батьківської громадськості навчального закладу до управління його діяльністю; співпраця з громадськими організаціями

Родина і дошкільний навчальний заклад – два суспільних інститути, які

закладають фундамент майбутнього дитини. У них одна мета: виховати здорову, соціально адаптовану, всебічно розвинену людину з високим інтелектуальним, емоційним, творчим та духовним потенціалом. У дошкільному закладі діє рада ДНЗ та педагогічний консиліум, як колегіальні органи педагогів та батьків. На засіданнях розглядалися питання освітньо-виховної роботи, поліпшення умов перебування дітей в садку. Вироблені Правила для батьків

         Адміністрацією та вихователями садка ведеться постійна планомірна робота по налагодженню співпраці з кожною сім’єю. Проводяться “Дні відкритих дверей”, батьківські збори.     Вихованці нашого закладу разом з працівниками приймали активну участь у святкуванні Дня  вишиванки у місті, 25-річчя Незалежності України, та інших святах.

Один із основних принципів нашої роботи є відкритість. Ми завжди готові поділитись досвідом своєї роботи з колегами, з батьками. Вважаю, що батьки є основними замовниками та координаторами роботи дитячого садка, і керівник та працівники  підзвітні, насамперед, саме їм. З цією метою у  закладі діє Рада у складі 12осіб.  На засіданнях  розглядаються різні питання стосовно організації роботи дошкільного закладу, в основу покладено якість розвитку, вихованості та навченості дітей. 

6. Дисциплінарна практика та аналіз звернень громадян з питань діяльності навчального закладу.

Організація роботи зі зверненнями громадян є важливою складовою управління закладом.  Особистий прийом громадян керівником в закладі проводиться згідно графіка роботи завідувача, який затверджено начальником управління освіти та погоджено з головою ради профспілки. З метою упередження появи звернень, зняття конфліктних ситуацій, роз’яснення проблемних питань освіти, фінансово-господарської діяльності, батьківської плати,  приймаю участь у групових батьківських зборах  де батьки мають змогу порушити хвилюючі їх питання.  На веб-сайті ДНЗ є можливість  он-лайн задати питання будь-кому з адміністрації. 

За минулий 2016-2017 навчальний рік кількість усних звернень дещо зменшилась  до 17. 

         Основні проблеми, з якими звертаються до керівника це:  працевлаштування,  оформлення дитини до закладу або переведення з однієї групи в іншу та іншого закладу. У зв’язку з активізацією роботи адміністрації та спеціалістів з дітьми та сім’ями СЖО, батьків з АТО, переселенців, збільшилась кількість відвідувачів з правових питань. За ініціативи завідувача на особистий прийом запрошуються батьки дітей, які мають заборгованість по оплаті за харчування та батьки, діти яких тривало не відвідують  дошкільний заклад.

         У листопаді 2016 року звернулась голова батьківського комітету групи №12, щодо заміни труби зливної у туалетній кімнаті. Через бухгалтерію відділу освіти було закуплено матеріали та протягом 3 днів усунена проблема.

У травні 2017 року надійшло письмове анонімне звернення, яке було розглянуто вчасно відповідно до встановленого законодавством терміну та не підтвердилось.    

         І на закінчення хочеться відзначити, що якщо звернутися до формулювання очікуваних результатів, відображених у програмі розвитку ДНЗ та порівняти їх з результатами, досягнутими закладом,   розумієш - дитячий садок крокує в ногу з часом, виконуючи соціальне замовлення в відповідно до державної політики в області розвитку дошкільної освіти.

         В наступному навчальному році продовжиться мотиваційно-методична робота над проектом «Соціальна адаптація дітей засобами сенсорної інтеграції» шляхом роботи в сенсорній кімнаті. Створюватимемо середовище для розвитку емоційного та розумового інтелекту, збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей; формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації дітей в тому числі й з особливими потребами.

30.05.2017    

 

 

 

«Засвоєння дітьми знань, вмінь, навичок та

виконання вимог державних та варіативних програм»

 

322.05.2017  по 26.05.2017. в КЗ «ДНЗ № 194 комбінованого типу»КМР комісією у складі завідувача Штайнке I.E. та вихователя-методиста Рощенко Л.С. був проведений попереджувальний контроль «Засвоєння дітьми знань умінь навичок та виконання вимог державних та варіативних програм».

     Питання вивчалось керуючись основними положеннями Закону України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», з метою впровадження Базового компоненту дошкільної освіти (нова редакція) та на виконання завдань річного плану роботи в 2016-2017 навчальному році педагогічний колектив КЗ «ДНЗ № 194 комбінованого типу»КМР працює за Державною програмою:

-         Базова програма «Українське дошкілля»., «Віконечко»

         Аналіз  базувався на обстеженні, спостереженні за дітьми, опитуванні дітей, педагогів, батьків.  Проводилися контрольно - діагностичні зрізи рівня засвоєння програмових вимог у вигляді контрольних занять згідно перспективного і календарного планування освітнього процесу. Результати обстеження було зафіксовано у таблиці за лініями розвитку. Обробку отриманої під час аналізу  інформації провела методична рада у складі: завідувача ККДНЗ № 194 Штайнке І.Е., вихователя – методиста Рощенко Л.С., практичного психолога Переп`ятенко О.В. Методична рада склала зведені данні за результатами діагностики.       

                                                                                                           

 

   Додаток № 1

 

Узагальнена таблиця основних показників розвитку дітей раннього віку за програмою «Українське дошкілля»

Педагоги групи раннього віку №1-  Король Ю.В.,Котляр Я.О.

Педагоги групи раннього віку №2- Бубенщикова Є.О.,Федоренко О.В.

початок року                                       

кінець року

Лінії розвитку

1 група

2 група

1 група

2 група

Рівень розвитку

Фізичний розвиток

Д –  4  (18%)

С –   8  (36%)

П –  10  (46 %)

 

Д – 0  ( %)

С – 8  (45 %)

П – 10 (55 %)

 

Д – 5 (23%)

С - 12 (55%)

П -5 (22%)

Д – 6 (34%)

С -10 (55%)

П  -2 (11%)

Д –  15 (37,5%)

С–   38 (95 %)

П –  27 (67%)

 

Пізнавальний розвиток

Д –  8  (42 %)

С –  8  (42 %)

П –  3  (16 %)

 

 

Д – 10  (53 %)

С–  8   (42%)

П –  1  (5 %)

 

Д – 11 (50%)

С – 10 (46%)

П -1 (5%)

Д -10 (55%)

С- 8 (45%)

П-0  (%)

Д –  39 (50%)

С –  34   (44%)

П –  5  (6.5%)

 

Мовленнєвий розвиток

Д – 3 (16%)

С – 12 (54.5%)

П – 7 (31.8 %)

Д – 3   (16 %)

С – 12  (66%)

П –  3  (5.2 %)

Д – 5 (23%)

С - 12 (55%)

П -5 (22%)

Д – 6 (34%)

С -10 (55%)

П  -0  (11%)

Д–  17   (23%)

С–  46  (56%)

П –  15  (17%)

Художньо-естетичний розвиток

 

Д–   2 ( 9%)

С –  12  (54.5%)

П –   8  (42%)

 

Д – 1   (5 %)

С – 8   (42 %)

П –  9  (41%)

 

Д -6 (27%)

С-14 (63%)

П-2 (9%)

Д – 6 (34%)

С -12 (66%)

П-0 (%)

Д –  15   (19%)

С –  46   (56%)

П –  19   (5.2%)

 

Соціально-моральний розвиток

Д –   5 (23 %)

С –  8  (42 %)

П –  9  (41 %)

 

Д – 3 (16%)

С –  7 (31 %)

П –  8 (42%)

 

Д – 8 (42%)

С – 11(50%)

П -3 (16%)

Д -8 (42%)

С -10 (55%)

П -0

Д – 24 (60.5%)

С– 36  (44.5%)

П – 20 (24.75%)

 

Креативний розвиток

Д – 3 (16%)

С – 12 (54.5%)

П – 7 (31.8 %)

Д – 3   (16 %)

С – 12  (66%)

П –  3  (5.2 %)

Д – 5 (23%)

С - 12 (55%)

П -5 (22%)

Д – 6 (34%)

С -10 (55%)

П  -0  (11%)

Д–  17   (23%)

С–  46  (56%)

П –  15  (17%)

Ігрова діяльність

Д –  4  (18%)

С –   8  (36%)

П –  10  (46 %)

 

Д – 0  ( %)

С – 8  (45 %)

П – 10 (55 %)

 

Д – 5 (23%)

С - 12 (55%)

П -5 (22%)

Д – 6 (34%)

С -10 (55%)

П  -2 (11%)

Д –  15 (37,5%)

С–   38 (95 %)

П –  27 (67%)

 

Трудова діяльність

Д – 3 (16%)

С – 12 (54.5%)

П – 7 (31.8 %)

Д – 3   (16 %)

С – 12  (66%)

П –  3  (5.2 %)

Д – 5 (23%)

С - 12 (55%)

П -5 (22%)

Д – 6 (34%)

С -10 (55%)

П  -0  (11%)

Д–  17   (23%)

С–  46  (56%)

П –  15  (17%)

                                                                                    

Аналіз показав, що найбільше уваги в 2016 – 2017 навчальному році педагогам слід приділити таким розділам програми:

-         Фізичний- розвиток;

-         Соціально-моральний розвиток;

-          Ігрова діяльність

Вимагає вдосконалення у різних формах роботи з фізичного розвитку,організованих вихователем, систематично планувати і проводити роботу з основи здоров’я та безпеки життєдіяльності застосовуючи як традиційні , так і не традиційні методи та прийомии. Використовувати художню літературу, ігри драматизації. Розробити перспективне планування роботи на рік  з фізичного розвитку, та циклограму рухливих ігор.

 

                                                                                           

                                                                                            

 

 

Додаток 2

 

Результати моніторингового вивчення рівня розвитку дітей середньго дошкільного віку згідно вимог програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля».

Педагоги груп середнього віку другий рік працюють за програмою розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля». Після проведення діагностичного обстеження дітей в вересні , травні, 2016-1017 року було отримано результати, які представлено в таблиці:

- група середнього  віку № 11, вихователі Міхович Л.А., Федоренко О.Є.,

-група середнього  віку №12 Ходченко Л.Ю.,Вовк К.В.

всього обстеження пройшло 34 дітей середньго  віку.

 

       

Лінії розвитку

початок року                                       

кінець року

 

 

11 група

12 група

11група

12 група

Фізичний розвиток

Д – 7  (38%)

С – 7  (38%)

П – 4  (6%)

 

 

Д –   5   (25  %)

С –  6  (50%)

П –   5   (25 %)

 

Д – 9  (50 %)

С – 9 (50 %)

П –   0   (%)

 

Д –  13(81%)

С – 3  (19 %)

П –  0   (%)

 

Пізнавальний розвиток

Д –   3 ( 17 %)

С –   13 ( 73 %)

П –   2 ( 12 %)

 

Д –  5   (25 %)

С – 9 (56 %)

П –  2  (12%)

 

Д–   3 (17 %)

С– 12 (67 %)

П –  3  (17 %)

 

Д –  3  (19%)

С – 12 (75 %)

П –   1 (6%)

 

Мовленнєвий розвиток

Д –  2   ( 12  %)

С–  13 ( 73 %)

П –  3   (17%)

 

Д –   8  (50 %)

С–    6  (37,5 %)

П –   2  (12,5 %)

 

Д – 9  (50%)

С – 9   (50%)

П – 0   (%)

 

Д –   7 (43,5%)

С –    9  (56,5 %)

П –   0  ( %)

 

Художньо-естетичний розвиток

 

Д –  5   ( 28 %)

С –  9   ( 50%)

П –  4   ( 23 %)

 

Д –   5  ( 31 %)

С –  11  (88  %)

П –   2  (12 %)

 

Д –   6  (34 %)

С–  12 (66 %)

П –   0 ( %)

Д –  8  (50 %)

С–   8   (50%)

П –  0  ( %)

 

Соціально-моральний розвиток

Д –   2 (12%)

С –  13 (73 %)

П –   3(17%)

Д –  0   ( 0 %)

С – 11  (69 %)

П –  5  (31 %)

Д –  7  (34 %)

С–  10 (56 %)

П –   1 ( 6%)

Д –   1 ( 6 %)

С –  15 ( 94 %)

П –   0  (  %)

Креативний розвиток

Д –  3   (12 %)

С – 8  ( 50 %)

П –  5   (38 %)

Д –  6  ( 38 %)

С –  8 (50 %)

П –  2  (12 %)

Д – 7   (38  %)

С – 11  (62  %)

П –  0   ( %)

Д –   3    (19 %)

С –  13   (81 %)

П –   0    ( %)

Ігрова діяльність

Д –   4  ( 21 %)

С –  10 ( 41 %)

П –   4( 38 %)

 

Д–  0   ( 0 %)

С– 14  (88 %)

П –  2   (12 %)

 

Д – 7   (38%)

С – 11  (62 %)

П – 0  ( %)

 

Д–  4   (25 %)

С – 12 (75 %)

П –  0    (%)

 

Трудова діяльність

Д –  6   (34 %)

С –  10   (41 %)

П –  2  (12 %)

 

Д –  0   (0 %)

С – 14  (88 %)

П –  2  (12  %)

 

Д –  10  (56 %)

С –  8  ( 50%)

П –  0   ( %)

 

Д –  2    (12 %)

С –  13  (76 %)

П –  0    (12 %)

 

Загальний рівень

Д –   4    (16 %)

С –  11  (46%)

П –   9   (37%)

 

Д –   0    (0 %)

С –  14  ( 88 %)

П –   2   (12 %)

 

Д – 11( 46 %)

С – 7  ( 34 %)

П –  0  (%)

Д – 7    (44 %)

С –  11 (66 %)

П –  0   (%)

 

 

В групах середнього віку на початок навчального року 40% дітей мають середній рівень знань, умінь і навичок а на кінець 77%, що говорить про якісний рівень надання освітніх послуг педагогами груп, оскільки більшість дітей з початковим рівнем знань відвідують дитячий садок з серпня – вересня поточного року.

         Разом з тим ми маємо низькі показники компетентності з мовленнєвого розвитку (а саме звукова культура мовлення, словникова робота, граматична правильність мовлення); художньо – естетичного розвитку (художня література); та пізнавального розвитку (ознайомлення з природою, народознавство та логіко – математичний розвиток).

Тому педагогам рекомендовано:

Плануючи роботу з мовленнєвого розвитку  особливу увагу приділяти формуванню звукової культури мовлення. Збагачувати активний словник дітей на заняттях, під час проведення: дидактичних ігор, режимних моментів, прогулянок.  

Систематично планувати і проводити роботу з ознайомлення дітей з художньою літературою, користуючись переліком художніх творів наданого в програмі згідно віку. Активно включати таку форму роботи як прослуховування аудіо записів казок, оповідань з подальшим обговоренням, переказом, розглядом ілюстрацій.

Розробити перспективне планування роботи на рік  з народознавства, проводити роботу згідно сітки ІІ блоку. Залучати дітей до участі під час проведення народних свят, розваг, концертів.

Широко практикувати індивідуальну роботу з урахуванням результатів діагностики.

 

Порівняльна таблиця дослідження рівня знань, вмінь та навичок дітей середнього дошкільного віку за 2016-2017 н.р.

Різновікова логопедична група №7, вихователі Роєва Н.М.,Ємельянова О.А.

Різновікова  логопедична група №9, вихователі Ходченко Л.М.,Присяжна З.М.

  

Лінії розвитку

7 група

9 група

7 група

9 група

Фізичний розвиток

Д – 7  (38%)

С – 7  (38%)

П – 4  (6%)

 

 

Д –   5   (25  %)

С –  6  (50%)

П –   5   (25 %)

 

Д – 9  (50 %)

С – 9 (50 %)

П –   0   (%)

 

Д –  13(81%)

С – 3  (19 %)

П –  0   (%)

 

Пізнавальний розвиток

Д –   3 ( 17 %)

С –   13 ( 73 %)

П –   2 ( 12 %)

 

Д –  5   (25 %)

С – 9 (56 %)

П –  2  (12%)

 

Д–   3 (17 %)

С– 12 (67 %)

П –  3  (17 %)

 

Д –  3  (19%)

С – 12 (75 %)

П –   1 (6%)

 

Мовленнєвий розвиток

Д –  2   ( 12  %)

С–  13 ( 73 %)

П –  3   (17%)

 

Д –   8  (50 %)

С–    6  (37,5 %)

П –   2  (12,5 %)

 

Д – 9  (50%)

С – 9   (50%)

П – 0   (%)

 

Д –   7 (43,5%)

С –    9  (56,5 %)

П –   0  ( %)

 

Художньо-естетичний розвиток

 

Д –  5   ( 28 %)

С –  9   ( 50%)

П –  4   ( 23 %)

 

Д –   5  ( 31 %)

С –  11  (88  %)

П –   2  (12 %)

 

Д –   6  (34 %)

С–  12 (66 %)

П –   0 ( %)

Д –  8  (50 %)

С–   8   (50%)

П –  0  ( %)

 

Соціально-моральний розвиток

Д –   2 (12%)

С –  13 (73 %)

П –   3(17%)

Д –  0   ( 0 %)

С – 11  (69 %)

П –  5  (31 %)

Д –  7  (34 %)

С–  10 (56 %)

П –   1 ( 6%)

Д –   1 ( 6 %)

С –  15 ( 94 %)

П –   0  (  %)

Креативний розвиток

Д –  3   (12 %)

С – 8  ( 50 %)

П –  5   (38 %)

Д –  6  ( 38 %)

С –  8 (50 %)

П –  2  (12 %)

Д – 7   (38  %)

С – 11  (62  %)

П –  0   ( %)

Д –   3    (19 %)

С –  13   (81 %)

П –   0    ( %)

Ігрова діяльність

Д –   4  ( 21 %)

С –  10 ( 41 %)

П –   4( 38 %)

 

Д–  0   ( 0 %)

С– 14  (88 %)

П –  2   (12 %)

 

Д – 7   (38%)

С – 11  (62 %)

П – 0  ( %)

 

Д–  4   (25 %)

С – 12 (75 %)

П –  0    (%)

 

Трудова діяльність

Д –  6   (34 %)

С –  10   (41 %)

П –  2  (12 %)

 

Д –  0   (0 %)

С – 14  (88 %)

П –  2  (12  %)

 

Д –  10  (56 %)

С –  8  ( 50%)

П –  0   ( %)

 

Д –  2    (12 %)

С –  13  (76 %)

П –  0    (12 %)

 

Загальний рівень

Д –   4    (16 %)

С –  11  (46%)

П –   9   (37%)

 

Д –   0    (0 %)

С –  14  ( 88 %)

П –   2   (12 %)

 

Д – 11( 46 %)

С – 7  ( 34 %)

П –  0  (%)

Д – 7    (44 %)

С –  11 (66 %)

П –  0   (%)

 

 

В  групах  з порушенням мовлення  на початок навчального року дітей мають достатній рівень знань, умінь і навичок, 6% - початковий рівень. Найнижчі показники з соціально – морального розвитку (підрозділ основи правової культури), з мовленнєвого розвитку, а саме навчання елементів грамоти та підготовка руки до письма, креативного розвитку (театралізована діяльність)

Отже, враховуючи результати діагностики проведеної на початку навчального року педагогам груп середнього дошкільного віку рекомендовано:

-         скласти перспективні плани роботи на рік з правового виховання, народознавства, статевого виховання та включити роботу з цих розділів до сітки ІІ блоку за графіком

Ø понеділок – ОБЖД

Ø вівторок – правове виховання

Ø середа – статеве виховання

Ø четвер – народознавство

Ø п’ятниця – валеологія

 

                                                до 30.08 2017 р.

-         в заняття з пізнавального розвитку включати завдання на формування основ економічної культури.                       Протягом року.

-         Поповнити дидактичний матеріал, ігрове середовище  іграми, посібниками  правового та економічного спрямування.

                                                           до 30. 08. 2017 р.

-         З метою підготовки руки до письма систематично працювати в зошитах з розвитку мовлення та математики.    Протягом року.

-         Плануючи заняття з розвитку мовлення та роботу в ІІ половині дня належну увагу приділяти навчанню елементів грамоти.

-         Залучати дітей до ігор інсценізацій, ігор -  драматизацій, режисерських ігор.

Широко практикувати індивідуальну роботу з урахуванням результатів діагностики

 

Показники розвитку дітей старшого та молодшого віку  згідно вимог програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля».

Педагоги молодшої групи №4: Фурса О.М.

Педагоги старшої групи №3: Політицька О.М.

 

Лінії розвитку

4 мол. група

 

3 стар.група

 

Початок року

 

Кінець року

Початок року

Кінець року

Фізичний розвиток

Д – 5  (20%)

С – 8  (32%)

П – 12 (48%)

 

 

Д – 10 (40 %)

С – 12(48 %)

П –  3 (12%)

 

Д – 3 (17%)

С – 12(67 %)

П –  3 (17%)

 

Д – 13 (72%)

С –  5  (28%)

П –  0   (%)

Пізнавальний розвиток

Д –  3   ( 12%)

С –  10  ( 40%)

П –  12   ( 48 %)

 

Д – 10 (40 %)

С – 12(48 %)

П –  3 (12%)

 

Д – 4 (22 %)

С– 12 (67 %)

П –  2  (12 %)

 

Д –  10  (55%)

С – 8  (45%)

П –   0 (%)

 

Мовленнєвий розвиток

Д –  2   ( 8 %)

С–  13 ( 52 %)

П –  10   (40%)

 

Д –   8  (32 %)

С–    15 (60%)

П –   2  (8 %)

 

Д – 9  (50%)

С – 9   (50%)

П – 0   (%)

 

Д –   13(72%)

С –    5  (28%)

П –   0  ( %)

 

Художньо-естетичний розвиток

 

Д –  3   ( 12%)

С –  10  ( 40%)

П –  12   ( 48 %)

 

Д – 10 (40 %)

С – 12(48 %)

П –  3 (12%)

 

Д –   6  (34 %)

С–  12 (66 %)

П –   0 ( %)

Д –  10  (55 %)

С–   8   (45%)

П –  0  ( %)

 

Соціально-моральний розвиток

Д –   2 (8%)

С –  13 (52 %)

П – 10(40%)

 

Д –  6   ( 24%)

С – 16  (64%)

П –  3  (12 %)

Д –  7  (34 %)

С–  10 (56 %)

П –   1 ( 6%)

Д –   12 ( 66 %)

С –  6 ( 34%)

П –   0  (  %)

Креативний розвиток

Д –  3   (12 %)

С – 8    (32%)

П – 14  (56 %)

Д –  10  ( 40 %)

С –  13 (52 %)

П –  2  (8 %)

Д – 7   (38  %)

С – 11  (62  %)

П –  0   ( %)

Д –  13 (72 %)

С –  5   (28 %)

П –   0    ( %)

Ігрова діяльність

Д –   5  ( 20 %)

С –  11 ( 44 %)

П –   9  ( 36%)

 

Д–  10  ( 40 %)

С– 15  (60 %)

П –  0  ( %)

 

Д – 7   (38%)

С – 11  (62 %)

П – 0  ( %)

 

Д–  11  (62 %)

С – 7   (38%)

П –  0    (%)

 

Трудова діяльність

Д –  6   (24 %)

С –  10 (40%)

П –  9 (36 %)

 

Д –  11 (44%)

С – 14  (56%)

П –   0  ( %)

 

Д –  10  (56 %)

С –  8  ( 50%)

П –  0   ( %)

 

Д –  14   (78 %)

С –  4  (22 %)

П –  0    ( %)

 

Загальний рівень

Д –   29 (15 %)

С –  86  (43%)

П –   85  (42%)

 

Д –   75    (37 %)

С –  109  ( 54 %)

П –   16   (8.5 %)

 

Д – 53( 36 %)

С – 75 ( 60 %)

П –  6  (4%)

Д – 96   (67%)

С –  40 (33%)

П –  0   (%)

 

 

 

Порівняльна таблиця дослідження рівня знань, вмінь та навичок дітей середнього дошкільного віку за програмою «Віконечко» для дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку.

 

 

Лінії розвитку

Група ППР №5

Група ППР №6

Група ППР №8

Група ППР №10

Початок року

Кінець року

Початок року

Кінець року

Початок року

Кінець року

Початок року

Кінець року

Виховуємо здорову дитину

д- 30%

с- 48%

п- 22%

д-32%

с- 68%

п- 0

д- 38%

с- 50%

п-12%

д- 44%

с- 56%

п-0

д- 20%

с- 55%

п- 25%

д- 36

с- 64%

п- 0%

д-36%

с- 44%

п- 20%

д- 28%

с- 60%

п- 12%

Рідна природа

д- 0

с-60%

п- 40%

д-26%

с- 74%

п-0

д-39%

с-31%

п-30%

д-27%

с- 54%

п- 19%

д-38

с-42

п-20%

д-38%

с-62%

п- 0%

д- 38%

с- 50%

п-12%

д- 59%

с- 41%

п-0

Цікава математика

д- 0

с- 40%

п- 60%

д-70%

с-30%

п-0

д-51

с- 49%

п-0%

д-97%

с-0

п-0

д-0

с- 66%

п-50%

д-0

с-66%

п-34%

д-32%

с-29%

п-39%

д-48%

с-52%

п-0

Розвиваємо мову та мовлення

д-0

с-34%

п-66%

д-0

с-68%

п-32%

д- 0

с- 75%

п- 25%

д- 0

с- 98%

п- 2%

д-0

с-17%

п-83%

д-3%

с-47%

п-50%

д-0

с-17%

п-83%

д-10%

с-66%

п-24%

Дитина і навколишній світ

д-0

с-17%

п-83%

д-3%

с-47%

п-50%

д-15%

с-56%

п-29

д- 38%

с- 50%

п-12%

д- 59%

с- 41%

п-0

д-60%

с-40%

п-0

д-51

с- 49%

п-0%

д-61%

с-39%

п-0

Гра

д-24%

с-36%

п-40%

д-0

с-68%

п-32%

д- 38%

с- 50%

п-12%

д- 59%

с- 41%

п-0

д-60%

с-40%

п-0%

д-62%

с-38%

п-0

д- 25%

с- 73%

п- 2%

д-36%

с-64%

п-0%

 Конструювання

д-0

с-66%

п-34%

д-28%

с-52%

п-20%

д- 0

с- 75%

п- 25%

д- 0

с- 98%

п- 2%

д-0

с-17%

п-83%

д-3%

с-47%

п-50%

д- 0

с- 75%

п- 25%

д- 0

с- 98%

п- 2%

Праця

д-0

с-17%

п-83%

д-0

с-50%

п-50%

д-0

с-19%

п-81%

д-0

с-37%

п-63%

д-3%

с-47%

п-50%

д-0

с-83%

п-17%

д-34%

с-76%

п-0

д- 59%

с- 41%

п-0

Музичне виховання

д-0

с-43%

п-57%

д-22%

с-56%

п-22%

д-51

с- 49%

п-0%

д- 0

с- 98%

п- 2%

д-0

с-17%

п-83%

д- 0

с- 98%

п- 2%

д-0

с-17%

п-83%

д- 59%

с- 41%

п-0

Образотворча дічльність

д- 0%

с- 90%

п- 10%

д-90%

с- 10%

п- 0

д-0

с-83%

п-17%

д- 33%

с- 75%

п- 2%

д- 0%

с- 90%

п- 10%

д-90%

с- 10%

п- 0

д-0

с-17%

п-83%

д-3%

с-60%

п-37%

 

В дошкільному навчальному закладі проведено діагностування 48 випускників за міською діагностичною програмою «Портрет випускників  ДНЗ напередодні школи», що показало наступний результат (у відсотках):

Фізичний розвиток-75%

Емоційний розвиток-75%

Соціальний розвиток-73%

Моральний розвиток-74%

Розвиток довільної поведінки-75%

Розвиток пізнавальної активності-76%

Розвиток математичних уявлень-74%

-розвиток креативності- 75%

-розвиток мовлення-73%

Художньо-естетичний розвиток-75%

Екологічний розвиток-76%

Розвиток позитивного ставлення до себе-76%

Розвиток ігрових умінь-76%

Розвиток загально-навчальних умінь-75%

ЗАГАЛЬНИЙ ПОКАЗНИК-75%

 

Аналіз показав, що найбільше уваги в 2017 – 2018 навчальному році педагогам слід приділити таким розділам програми:

-         мовленнєвий розвиток;

-         пізнавальний розвиток;

-         художньо – естетичний розвиток.

Вимагає вдосконалення робота з вправляння у правильній вимові шиплячих, свистячих та сонорних звуків, розвивати інтонаційну виразність мовлення, вправляти у звуконаслідуванні та доборі рим. З розвитку зв'язного мовлення вчити висловлювати прохання і бажання словом, бо деякі діти не зрозуміло вимовляють слова. Розвивати інтонаційне мовлення, за допомогою дорослого відтворювати зміст казок, оповідань, розповідей, сюжетних картинок. Продовжувати роботу з навчання дітей узгоджувати слова в реченні, вживати відмінкові закінчення у словах, формувати уміння будувати різні за типом речення (розповідні, питальні), вживати іменники в однині та множині, іменники з прийменниками.

 «Аналіз планування календарних планів»

Аналіз планів навчально-виховної роботи показав, що зміст роботи з дітьми відповідає вимогам програми. Навально-виховна робота планується відповідно до лексичних тем з урахуванням освітніх ліній  Базового компонента згідно до трьох  модулів( спеціальна,спільна вихователя з дітьми, самостійна) та з урахуванням індивідуальних особливостей дитини. Поряд з тим є педагоги які не повністю розібрались в новій програмі, а саме: програма розвитку дітей дошкільного віку із ЗПР від 3 до 7 років «Віконечко»(рецензенти: Т.В.Скрипник, С.В.Ракітіна) це групи раннього віку, та корекційні групи  №5 ,8.

 

Деякі педагоги при плануванні самостійної діяльності дітей  не визначають конкретні посібники, іграшки та ігри, які будуть запропоновані дітям. Також не всі вихователі узгоджують плани   з музичними керівниками, та не достатньо планується робота з батьками.

 

 

 

ЗВІТ КЕРІВНИКА

комунального закладу

«Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №194 комбінованого типу»

Криворізької міської ради

 завідувача Штайнке І.Е. про свою діяльність за підсумками 2017/2018 навчального року перед педагогічним колективом та громадськістю

 

1.    Загальні відомості про дошкільний навчальний заклад

 

КЗ «ДНЗ №194 комбінованого типу» КМР, комунальної форми власності функціонує з 1995 року. Проект розрахований на 295 місць. У 2017/2018 навчальному році групи були укомплектовані за віковими ознаками та висновками ПМПК.

Функціонування закладу дошкільної освіти у 2017/2018 навчальному році регламентувалося Законом України «Про дошкільну освіту», Положенням про дошкільний навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305, наказами Міністерства освіти і науки України:                      .        від 24.04.2003 № 257 “Про затвердження Примірного статуту дошкільного навчального закладу”,

від 28.10.2008 № 985 «Про затвердження Інструкції з організації охорони життя і здоров’я дітей у дошкільних навчальних закладах»,

 Базового компоненту дошкільної освіти (нова редакція), програмами затвердженими міністерством освіти України та іншими нормативно-правовими актами.

Головною метою дошкільного закладу є:

— забезпечення відповідності рівня дошкільної освіти вимогам Базового компонента дошкільної освіти;

— створення сприятливих умов розвитку, виховання та навчання дітей (режим роботи, умови фізичного розвитку і зміцнення здоров'я повинні відповідати санітарно-гігієнічним вимогам);

— формування у дітей гігієнічних навичок та основ здорового способу життя, привчання їх до безпечної поведінки;

— сприяння збереженню і зміцненню здоров'я, розумового, психологічного і фізичного розвитку дітей;

— здійснення соціально-педагогічного патронату, взаємодії із сім'єю, поширення психолого-педагогічних знань.

Заклад дошкільної освіти несе відповідальність перед батьками, суспільством і державою за:

-  реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту»;

- забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту, рівня та обсягу;

- дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази.

У 2017/2018 навчальному році заклад дошкільної освіти здійснював свою діяльність відповідно до  річного плану роботи та плану на літній оздоровчий період. Діяльність закладу була направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти:

- збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей; формування їх особистості;

- розвиток творчих здібностей та нахилів;

- забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;

- виховання потреби в самореалізації та самоствердженні.

У дошкільному закладі функціонувало 12 груп з денним перебуванням дітей, із них - 2 групи раннього віку, 4 групи дошкільного віку, 2 групи логопедичні та 4 групи для дітей з затримкою психічного розвитку – з 10.5 – ти годинним режимом роботи (10 груп), з 12 годинним режимом роботи (2 групи). У 2017/2018 навчальному році списочний склад вихованців складав 184 дитини.

Зарахування дітей до дошкільного закладу здійснювалося на підставі заяв батьків, медичної довідки про стан здоров'я дитини, свідоцтва про народження дитини. Навчальний рік у дошкільному закладі розпочато з 01 вересня 2017 року і закінчено 31 травня 2018 року. Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла–садок) №194 комбінованого типу» Криворізької  міської ради впродовж 2017/2018 навчального року працював з 06.30 до 19.00 години за п'ятиденним робочим тижнем.

 

2. Персональний внесок керівника у підвищенні рівня організації навчально-виховного процесу у навчальномузакладі.

Вжиті завідувачем дошкільного навчального закладу заходи щодо охоплення навчанням дітей 5-ти річного віку.

На виконання Закону України «Про дошкільну освіту», листа МОН України від 18.12.2000 року «Про організацію роботи з дітьми старшого дошкільного віку», Інструктивно-методичного листа МОН України від 04.10.2007 року «Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні заклади», «Про здійснення соціально–педагогічного патронату» (від 17.12.2008 №1/9–811) впродовж навчального року педагогами закладу проводилося обстеження мікрорайону. На підставі оброблених даних результатів обстеження було складено базу даних дітей, що мешкають у мікрорайоні від  народження до шестирічного віку. У 2017/2018 навчальному році мікрорайон складає 48 дітей, з них 5-ти річного віку 8 дітей. Усі вони відвідують заклади дошкільної освіти, що складає 99% та 1% дітей інвалідів та дітей з особливими потребами які не відвідують заклади освіти.

Педагогічні працівники під час обстеження  мікрорайону відвідали сім’ї дошкільників, проінформували батьків про можливі форми здобуття їхніми дітьми дошкільної освіти. З метою пропагування дошкільної освіти та більш глибокого ознайомлення з роботою дитячого садка 24 травня 2018 року було проведено День відкритих дверей. Батьки мали змогу оглянути приміщення холи та групи дошкільного закладу, а також сенсорну кімнату. Після огляду та ознайомлення з дошкільним закладом з батьками дітей, які прийдуть у 2018/2019 навчальному році, 25.05.2018 були проведені батьківські збори, роздані пам’ятки та консультативний матеріал з питань розвитку та навчання дошкільників та адаптації дітей раннього віку.

Створення умов для варіативності навчання та вжиті заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес

Сучасна дошкільна освіта вимагає освоєння прогресивних технологій духовного розвитку особистості, створення умов для розкриття творчого потенціалу дитини. Мова йде про принципово нові психологічно-педагогічні ідеї, концепції, технології, в центрі яких - особистість дитини з її потребами і інтересами. Цьому сприяє впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес, забезпечення педагогічного колективу новою методичною літературою, періодичними підписними виданням, сучасним дидактичним матеріалом.

Для забезпечення системного підходу до реалізації завдань дошкільної освіти в дошкільному закладі функціонує методичний кабінет, який є науково – методичним осередком для педагогів та батьків. Протягом року кабінет поповнився наочно – дидактичними посібниками, навчально – методичною літературою, періодичними виданнями, дидактичними аудіо та відео матеріалами. Вихователі в своїй роботі використовують сучасні наукові розробки, авторські методики, розробки занять, свят та розваг, матеріали з досвіду роботи кращих педагогів, періодичні педагогічні видання: «Дошкільне виховання», «Палітра педагога», «Джміль», «Практика управління дошкільним закладом», «Вихователь – методист дошкільного закладу», «Медична сестра дошкільного закладу».

У дошкільному навчальному закладі організовано методичну  панораму  педагогів щодо впровадження інноваційних педагогічних технологій:

- авторська методика М.Єфименко «Театр фізичного виховання й оздоровлення дітей»;

- порціальна программа «Вчимося житии разом» Хартман О.Ю., Піроженко Т.О. з розвитку  соціальних навичок ефективної взаємодії дітей від 4 до 6-7 років на засадах розвитку життєвих навичок.     

На виконання річного плану роботи закладу дошкільної освіти на 2017/2018 навчального року було заплановано та проведено ряд заходів щодо ознайомлення педагогів з інноваційними технологіями та їх впровадження в навчально-виховний  процесс.

Педагогами дошкільного закладу підвищується фахова майстерність шляхом самоосвіти, відвідуванням різноманітних методичних заходів, проходженням курсів підвищення кваліфікації при Дніпропетровському інституті неперервної освіти, під час відвідування семінарів, вебінарів, методичних об’єднань та конференцій різного рівня, яак районних, міських так і всеукраїнських.

 В нашому закладі  вже понад 15 років поспіль виховуються та здобувають освіту діти з особливими освітніми потребами. Серед цих дітей вже 7 років виховуються діти з розвитком аутичного спектру та аутистичною поведінкою.

Робота з такими дітьми складна, вимагає високого  рівня підготовленості вихователів, вчителів-дефектологів, вихователів методистів,  керівника ЗДО та й самих батьків, інших членів родини. Традиційні способи підвищення кваліфікації спеціалістів (курси на базі ДАНО раніше ДОІППО), методична робота на рівні закладу, району, міста, напевно давала результат . Разом з тим залишалась проблемою неузгодженість педагогічних впливів на дитину в сім’ї  та в закладі дошкільної освіти . Ми глибоко розуміли проблеми батьків, і їх сподівання та прагнення. Достатнього досвіду роботи  ми не мали і тому почали шукати однодумців, спеціалістів  у цій сфері.

Так у нас розпочалась співпраця з громадською організацією «Маленький принц» з міста Києва, які з 2015 року надавали нашим фахівцям та батькам практичні рекомендації по роботі з дітьми. На базі закладу було проведено консультації та практичні семінари.

В квітні цього року ми заключили угоду про творчу співпрацю з   відділом психолого-педагогічного супроводу для дітей з особливими потребами Інституту спеціальної педагогіки НАПН України, що узгоджений завідувачем даного відділу Прохоренко Лесею Іванівною та затверджено директором Засенко В.В. терміном на 3 роки.

Предметом спільної діяльності визначено:

 1. Розробка стратегічних напрямків розвитку освіти дітей з особливими потребами.
 2. Педагогічний моніторинг стану та розвитку освіти осіб з особливими  потребами.
 3. Забезпечення наукового та програмно-методичного супроводу осіб з особливими  потребами.
 4. Впровадження інноваційних освітніх технологій у практичну діяльність для дітей з особливими  потребами.

Навчально – виховна робота у навчальному закладі

Продовжуючи роботу щодо вирішення проблем навчання та виховання дошкільників, педагогічний колектив у 2017/2018 навчальному році комплексно здійснював підхід до вирішення головних річних завдань:

- Забеспечення соціального здоровя та соціального розвитку дитини в організованій та самостійній предметно- практичній діяльності              

- Продовжувати створювати  умови для формування екологічного виховання дітей шляхом художньо-естетичного   розвитку.

- Удосконалювати роботу щодо формування комунікативно-мовленнєвої компетентності дитини шляхом створення розвивального середовища.

    Для визначення стану роботи на виконання річних задач та виявлення результативності роботи проведено тематичне вивчення стану роботи з організації формування мовленнєвої компетентності дітей старшого дошкільного віку та з логіко-математичного розвитку дітей середнього  та старшого дошкільного віку.

З метою удосконалення діяльності педагогічного колективу та батьків щодо збереження та зміцнення здоров’я дошкільнят, формування здорового способу життя, активної життєвої позиції щодо власного життя та власної безпеки шляхом використання здоров’язбережувальних технологій    впродовж року  проведено педагогічні години, консультації,  конкурси, Дні відкритих дверей,  педагогами опрацьовано новинки методичної літератури з даного питання, здійснено підборку консультативного матеріалу з данного питання для вихователів та батьків, проведено Дні здоров’я, Тижні фізкультури, спортивні свята та розваги.

Для визначення стану роботи та виявлення результативності роботи проведено моніторинг з організації фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному закладі. За результатами моніторингового дослідження   можна зробити висновок, що в дошкільному закладі стан  роботи з фізичного виховання в  на достатньому  рівні (К=0,89).

В роботі з педагогами впродовж навчального року згідно плану застосовувалися індивідуальні, групові та масові форми методичної роботи, а саме: педагогічні ради, семінари - практикуми, майстер - класи, консультації, педагогічні години, тощо. Всі ці форми роботи були дієвими та оперативними за рахунок розуміння вихователями актуальних питань, що розглядалися, різнобічного і ґрунтовного аналізу освітнього процесу, його позитивних та негативних сторін, необхідності якісних і суттєвих змін з метою поставлених завдань.  Якість педагогічних рад забезпечувала ретельна попередня підготовка, що включала вивчення теоретичних питань, підготовка та виконання вихователями практичних завдань.

Робота у гостинній молодого вихователя дало можливість педагогам не лише підвищити рівень теоретичних знань,  щодо навчання та виховання дітей дошкільного віку, а й сприяло вивченню та впровадженню позитивного педагогічного досвіду, інноваційних методик, технологій.

Інноваційна діяльність педагогів позитивно впливає на індивідуальний розвиток дошкільнят, їх рівень сформованості знань, умінь і навичок.

Упродовж навчального року педагогами закладу дошкільної освіти було успішно реалізовано завдання щодо впровадження сучасних підходів у зміст та організацію освітньо-виховного процесу, створення єдиного освітнього простору і розвитку творчих, пізнавальних здібностей дітей та надання корекційної допомоги.

Згідно з річним планом роботи  комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад  (ясла-садок) №194 Криворізької міської ради» на 2017/2018 навчальний рік було проведено моніторингове дослідження визначення рівня знань дітей старшого дошкільного віку за освітніми лініями Базового компонента дошкільної освіти за І та ІІ півріччя 2017/2018 навчального року.

           З метою коригування розвитку дошкільників, аналізу компетентності та планування подальшої  навчально-виховної роботи з дітьми дошкільного віку у закладі проводилися контрольні заняття, бесіди, майстер-класи.

           Досягнення дітей оцінювалися за чотирма рівнями (низький, достатній, середній, високий).

Результати засвоєння программного матеріалу дітьми старшого дошкільного віку досить неоднорідні:

за підсумками контрольних зрізів діти показали позитивний результат засвоєння програми 75%. Найбільш високі результати у дітей з реалізації завдань освітніх ліній: «Дитина в соціумі», «Гра дитини».

Результати моніторингового дослідження визначення рівня знань дітей старшого дошкільного віку за освітніми лініями свідчать про ефективну роботу педагогів щодо засвоєння дітьми показників відповідно до вимог нової редакції  Базового компонента дошкільної освіти та Програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Українське дошкілля» а спеціалізовані групи за программою «Віконечко».

Виходячи з результатів оцінювання досягнень дітей за освітніми лініями, які наочно відображені в оцінних картках та узагальнені у відповідних таблицях і діаграмах, можна зробити наступні висновки: кожна дитина в певній мірі реалізувала свій потенціал, вона жила та діяла на рівні своїх оптимальних вікових і індивідуальних можливостей.

Організація різних форм виховної роботи

Організація життєдіяльності дітей включала в себе: ігрову діяльність,  трудову діяльність, самостійну художню діяльність, роботу з безпеки життєдіяльності. На виконання основних річних завдань роботи закладу дошкільної освіти  педагогами та вузькими спеціалістами закладу оптимізовано роботу по проведенню Тижнів безпеки, Тижнів з фізкультури, Днів здоров’я, музично – спортивних розваг та конкурсів, вікторин. Також упродовж навчального року організовувались виставки дитячих малюнків і поробок з природного та іншого матеріалу та спільних робіт з батьками за різною тематикою.

У 2017/2018 навчальному році вихованці  старшої групи брали участь у районному конкурсі танцювального та естетичного напрямків «ДАНСФЕСТ» «Моє рідне місто».

3. Вжиті керівником заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально – технічної бази:

Значна увага у розвитку дошкільного закладу приділяється поліпшенню та модернізації матеріально-технічної бази.

Матеріальна база закладу освіти складається з кабінету завідувача, кабінету завідувача господарства та медичного кабінету, музичної та спортивної зали, приміщення харчоблоку та пральні, 12 групових приміщень, холів, сенсорної кімнати, кабінетів кастеляни, вчителів дефектологів, господарських споруд. Усі приміщення закладу відповідають санітарно – гігієнічним нормам.

На  ділянках дошкільного закладу є групові майданчики, загальний фізкультурний майданчик, квітники, господарський майданчик, але є певні недоліки:

- встановлення системи пожежного оповіщення;

- потребуює ремонту фасад закладу  ткож демонтажу приміщення басейну дошкільного закладу;

- зміна вхідних дверей закладу

         Питання зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення і використання коштів фонду сприяння розвитку навчального дошкільного закладу розглядалося на засіданні Ради дошкільного навчального закладу.

Завдяки активній діяльності Ради закладу та батьків дошкільного навчального закладу, матеріально-технічна база значно покращилась, а саме:

- на харчоблоці придбано комфорки для плит, частково замінені кастрюлі;

- відремонтовано групову кімнату в молодшій , старшій групах; 

- на пральні проведено косметичний ремонт;

- проводились заправка та ремонт картриджів;

- для здійснення освітньо – виховної діяльності з дітьми придбанно посібники для роботи з дітьми, проведено підписку періодичних видань «Дошкільне виховання», «Палітра педагога», «Джміль», «Практика управління дошкільним закладом», 

- проведена робота з благоустрою території:  висаджено квіти, пофарбовано обладнання та павільйони.         Також проведено перевірку ізоляції електропроводки, вимірювання опору металевого зв'язку корпусів електроустаткуванні з основними заземленнями,  зроблена перевірка вентиляційних каналів, перезарядження та технічне обслуговування вогнегасників, проведено перевірку монометрів для підготовки теплової рамки та перевірку вагів статичного зважування.

Під час ремонтних робіт в липні 2017 року проведено косметичні ремонти  в усіх групах.

Але поряд з цим залишилися проблеми: потребує ремонту пральня закладу, заміна вікон у спальних молодших груп, оновлення спортивного обладнання  та  інших ігрових майданчиків. На червень 2018 заплановано провести ремонтні роботи у медичному блоці.

 

4. Залучення додаткових джерел фінансування та їх раціональне використання.

Адміністрація дошкільного навчального закладу надала заявку на 2018 рік до Управління освіти і науки виконкому Криворізької міської ради для виконання ремонту системи оповіщення, водонагрівачів, заміни труб каналізації т водовідведення. Так у літній період 2018 року планується за рахунок бюджетних коштів встановлення металлоплстикових вікон та демонтаж прибіщення басейну. 

         Звітна інформація щодо залучення батьківської допомоги оприлюднювалась на загальних батьківських зборах та на сайті дошкільного закладу у розділі «Благодійні внески».

 

5. Вжиті керівником заходи щодо забезпечення навчального закладу кваліфікованими педагогічними кадрами та доцільність їх розстановки.

Дошкільний навчальний заклад не повністю укомплектований педагогічними та повністю медичними та технічними кадрами: Лаврова Марина Василівна, завідувач, педагогічний стаж роботи –  36 років, стаж роботи на посаді – 15 років; освіта вища, закінчила Бердянський державний університет імені П.Осіпенко, має вищу категорію та звання вихователь – методист.

Навчально-виховний процес в дошкільному закладі забезпечують 30 педагогів, з них 10 мають вищу освіту,  та 18 осіб обслуговуючого персоналу.

Із загальної кількості педагогічних працівників, мають:

- «спеціаліст вищої категорії»

2

- «спеціаліст першої  категорії»

3

- «спеціаліст другої категорії»

3

- 9 кваліфікаційний розряд

2

В організації методичної роботи з педагогічними кадрами основним з завдань була організація роботи таким чином, щоб існувала позитивна динаміка розвитку професіоналізму педагога та передумови для удосконалення роботи педагогічного колективу.

З метою підвищення кваліфікації педагоги закладу відвідували методичні об'єднання району, семінари - практикуми, майстер - класи, підвищували свій професійний рівень шляхом самоосвіти.  

 

6. Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я вихованців та педагогічних працівників.

Одним з пріоритетних напрямків керівника є забезпечення соціального захисту, збереження та зміцнення здоров’я дітей і працівників закладу. Щомісячно ведеться контроль за санітарно-гігієнічним станом закладу дошкільної освіти. Санітарно-освітня робота серед батьків проводиться через бюлетені, бесіди, консультації. Розроблено заходи, спрямовані на адаптацію новоприбулих дітей, зниження захворюваності в осінній період, а також роз’яснювальної роботи серед батьків щодо ізоляції хворих дітей з дитячого колективу для швидшого їх одужання.

Але відсоток відвідування дітьми дошкільного закладу менше за середній по району.

Кожен працівник закладу 2 рази на рік проходить обов’язковий медичний огляд, який фіксується в індивідуальних медичних книжках. Згідно з трудовим стажем робітників надаються виплати за листами непрацездатності надається допомога на оздоровлення.

         Проведена санітарно – просвітницька робота: оформлений стенд для батьків та персоналу «Поради лікаря», проводилися бесіди з персоналом та батьками та санітарний мінімум з новими працівниками при прийомі на роботу.

Забезпечене соціальне страхування всіх працівників від нещасних випадків, професійних захворювань. Здійснюються виплати з фонду соціального страхування за період тимчасової непрацездатності працівників. Профспілковий комітет здійснює суспільний контроль за охороною праці в особі своїх вибраних органів і представників.

 

Дотримання вимог охорони дитинства, техніки безпеки, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм

Згідно ст.23 Закону України «Про освіту» та на підставі Законів України «Про цивільну оборону», «Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру» заклад дошкільної освіти забезпечує право дитини на охорону здоров’я, здоровий спосіб життя через створення умов для безпечного нешкідливого утримання дітей.

Робота з цього питання ведеться в таких напрямках:

- створення безпечних умов для перебування дітей в дошкільному закладі;

- організація догляду за дітьми;

- робота з колективом з охорони праці, протипожежної безпеки, охорони безпеки життєдіяльності дітей;

- навчально-виховна робота з дітьми з питань охорони безпеки життєдіяльності дітей;

- проведення інструктажів з батьками розміщення наочного матеріалу.

Протипожежна безпека у дошкільному навчальному закладі посідає важливе місце в організації всієї роботи з охорони праці. Зроблений  план забезпечення дітей та працівників закладу індивідуальними засобами захисту. Розроблено плани евакуації дітей на випадок пожежі, призначено відповідальних осіб. Щоквартально проводилися тижні безпеки. У травні 2018 року був проведений День ЦО з евакуацією дітей.

Відповідно до Закону України «Про охорону праці», було проведено повторні та позапланові інструктажі з охорони праці, з охорони життя і здоров’я дітей в дошкільному навчальному закладі, пожежної безпеки, надання першої медичної допомоги. Двічі на рік, до оздоровчого періоду та початку навчального року, проводилося випробування спортивного та нестандартного обладнання на території дошкільного закладу, в спортивній залі та в групових кімнатах. Відповідальною особою та робітником з комплексного обслуговування будівлі проводяться перевірки обладнання на відповідність вимогам безпеки .

 

Надання соціальної підтримки та допомоги дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, дітям з малозабезпечених сімей.

Відповідно до наказу закладу дошкільної освіти громадським інспектором у закладі призначено практичного психолога Переп’ятенко О.В. Діяльність громадського  інспектора була спрямована на виявлення та захист дітей пільгових  категорій. За 2017-2018 навчальний рік 2 дітей взято на облік в СЖО.

Кількість дітей пільгових категорій у дошкільному закладі за 2017/2018 навчальний рік складає 12 дітей.

Робота щодо соціального захисту дітей здійснювалась відповідно до плану громадського інспектора. З метою захисту прав дитини на початку року було  проведено обстеження і складено акт житлово-побутових умов дітей пільгового контингенту. Створено банк даних дітей пільгового контингенту.

З батьками дітей проводилась постійна виховна робота з метою забезпечення прав дитини на любов і щасливе дитинство, піклування та гідні умови життя та виховання. Було організовано роботу щодо обстеження умов проживання дітей та складено відповідні акти обстеження їх житлово – побутових умов.

В закладі надавалась необхідна консультативна допомога батькам щодо оформлення документів для отримання пільг при оплаті харчування.

Батьки  10-ох дітей з багатодітних сімей користуються пільгою на 50% зниження плати за харчування. Харчування дітей пільгового контингенту профінансовано своєчасно за рахунок бюджетних коштів.

З метою повноцінного розвитку дітей пільгового контингенту здійснювались виховні, розвиваючі, корекційні заняття з практичним психологом, вихователями, керівником музичним, спорт інструктором, вчителями –дефектологами та логопедами.

Діти пільгових категорій мали змогу відвідувати безкоштовно розважальні заходи.

Вихователями груп систематично надається консультативна допомога батькам дітей пільгових категорій до вирішення проблем, що виникають у вихованні та навчанні їх дітей, приділяється увага додатковій індивідуальній роботі з цими дітьми з питань організованих форм діяльності відповідно до вимог Базової програми розвитку дитини «Українське дошкілля», залучаються спеціалісти закладу – сестра медична старша та педагоги.

 

Моральне та матеріальне стимулювання вихованців та працівників, організація їх відпочинку та оздоровлення.

З 01 червня до 31 серпня 2018 року у дошкільному навчальному закладі ПЛАНУЄТЬСЯ проведення оздоровлення дітей шляхом використання комплексу загартовуючих процедур за допомогою водних, повітряних факторів та харчування дітей свіжими овочами та соками. Безпосередньо у групах проводиться консультативна та роз’яснювальна робота з батьками щодо оздоровлення дітей вдома та в умовах дошкільного закладу.

Згідно з існуючими законодавчими актами та Положеннями про щорічну грошову винагороду та преміювання педагогічні працівники дошкільного закладу отримали премію. Педагогічним та медичним працівникам закладу було надано щорічну відпустку з наданням матеріальної допомоги на оздоровлення – згідно з діючим законодавством (ст.57) Закону України «Про освіту».

Моральні заохочення працівників за 2016/2017 навчальний рік:

-         нагороджено Почесною грамотою Управління освіти і науки Криворізької міської ради – 1 чоловік;

-         нагороджено грамотою дошкільного навчального закладу - 2 чоловіка.

 

Стан дитячого травматизму

У дошкільному навчальному закладі проводились інструктажі з педагогами, фахівцями та обслуговуючим персоналом, систематично перевірявся технічний стан приміщень. Були систематизовані нормативно-правові документи, які регламентують роботу закладу з даного питання. Своєчасно видавались накази щодо запобігання дитячого травматизму, в яких чітко вказувались обов'язки працівників, терміни виконання та відповідальні особи. Робота педагогічного колективу та всіх робітників дошкільного навчального закладу здійснювалася і на вимогах  Базового компоненту дошкільної освіти в Україні та програми розвитку дитини «Українське дошкілля».  Цільовими пріоритетами роботи щодо охорони життя і здоров’я дітей, запобігання всім випадкам дитячого травматизму у 2017/2018 навчальному році були:

- забезпечення реалізації державної політики щодо охорони життя і здоров’я учасників навчально-виховного процесу; створення безпечних і нешкідливих умов виховання, праці дітей;

- навчання дітей питанням основ безпеки життєдіяльності з наступною перевіркою знань відповідно до програми;

- організація просвітницької роботи з батьками;

- проведено Тижні безпеки життєдіяльності: протипожежна безпека, дорожньо-транспортний травматизм, цивільного захисту  та особистої безпеки, виставки дитячих малюнків «Дбаємо про своє здоров'я»;- систематично проводилися консультації з батьками, зроблені папки-пересувки, поповнено наочну інформацію, розроблені пам’ятки для батьків.- проведено ремонт спортивних споруд та обладнання на майданчиках. Складено акти (вересень, квітень) обстеження малих форм та спортивного обладнання на міцність.

Згідно ст.23 Закону України«Про освіту» та на підставі Законів України «Про цивільну оборону», «Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру» дошкільний заклад забезпечує право дитини на охорону здоров’я, здоровий спосіб життя через створення умов для безпечного нешкідливого утримання дітей.

В групах на кожну дитину придбані індивідуальні пакети захисту; для батьків виготовлено ширми, стенди, впродовж року проводилися консультації, виготовлялися пам’ятки; з дітьми були проведені свята, розваги, цільові прогулянки, заняття в куточку з ОБЖД, влаштована виставка дитячих малюнків щодо запобігання дитячого травматизму. З педагогічним колективом систематично проводилися бесіди, консультації з даного питання.

Ретельна робота проводилася  впродовж 2017/2018 навчального року по навчанню дітей правилам особистої безпеки, дорожнього руху, протипожежної безпеки.

В «Куточку безпеки» постійно поновлювались дидактичні матеріали для проведення роботи з охорони життя і здоров’я дітей, придбано атрибути до ігор, оновлювався інформаційний та наочний матеріал у батьківських куточках з даної тематики. Питання з безпеки життєдіяльності дітей та запобігання дитячого травматизму постійно розглядаються на виробничих нарадах, нарадах при завідувачеві, загальних та групових батьківських зборах.

Результатом діяльності закладу з даного питання є зменшення випадків травматизму дітей впродовж 2017/2018 навчального року.

 

7. Медичне обслуговування вихованців

Медичне обслуговування дітей дошкільного закладу здійснюється органом охорони здоров’я «Сімейна амбулторія №6». Упродовж року було проведено оздоровчо – профілактичну роботу: антропометричні вимірювання, медичні огляди дітей, систематичний огляд дітей лікарем-педіатром, лікарями-спеціалістами;  проводилося загартування, здійснювався контроль за станом відвідуваності, санітарним станом приміщення, за станом харчування.

Проводилася протиепідемічна робота: щоденні ранкові фільтри дітей, проводилася вакцинація дітей проти поліомієліту, кору, туберкульозу, здійснювалося кварцювання та провітрювання груп, вживання цибулі та часнику в осінньо – зимовий період, контроль за гігієною відвідування туалетної кімнати та санітарним станом груп та закладу.

8. Організація харчування дітей у закладі дошкільної освіти.

Харчування вихованців здійснюється відповідно до Інструкції з організація харчування дітей у дошкільних навчальних закладах та змін до неї. Діти отримують 3х разове харчування при 10.5 та 12 годинному перебуванні в дошкільному закладі.  Адміністрацією закладу щодня складається меню-розклад з урахуванням єдиного примірного меню та картотеки страв. Продукти харчування до закладу постачаються згідно графіку через бухгалтерію та мають сертифікати якості та відповідності. Пiд час отримання продуктiв проводиться контроль якостi харчових продуктiв. Вартість харчування на день з вересня 2018 року складала 21 грн. 

Додатковий збір коштів за харчування дітей відсутній. Оплата за харчування  знаходиться на постійному контролі, борги по батьківській оплаті відсутні.

Кожні 10 днів в дошкільному навчальному закладі проводиться аналіз виконання натуральних норм харчування. Аналіз виконання норм показав, що загальний відсоток споживання основних продуктів харчування в порівнянні з відповідним періодом минулого року майже не змінився. Але в поточному році значно зменшилось вживання таких продуктів як сир кисломолочний, сметана – у зв’язку з  подорожчанням продуктів харчування, ці продукти стали заказувати рідше.

Харчоблок обладнаний всім необхідним технологічним обладнанням:  3 електричні плити,  1 електром’ясорубка,  холодильник побутовий – 5 шт.

На харчоблоці працюють кухарі, які  мають відповідну фахову освіту та 2кухонних робітника.

За звiтний перiод не було виявлено порушень: графiку видачi страв їжі, під час закладки продуктів до загального котлу, під час відбирання та зберігання добових проб, під час видачі продуктів із комори для зберігання продуктів до комори харчоблоку, під час приготування страв. Кухар була звільнен з посади за неодноразове порушення технології приготування їжі. Призначенi вiдповiдальнi особи своєчасно здiйснювали контроль за дотриманням правил  органiзацiї харчування.

Кожен квартал бухгалтерами управління освіти перевіряється стан та дотримання вимог щодо організації харчування дітей, що відображається в актах перевірки. Пропозиції, вказані в актах, виконуються згідно із зазначеними термінами. За поточний період значних зауважень  по організації харчування не виявлено.

В поточному році приписів контролюючих органів щодо організації харчування та дотримання санітарно-гігієнічного режиму не надходило.

Вихователями усіх вікових груп ведеться планомірна роботу щодо формування навичок культури харчування вихованців, проводиться консультативна робота щодо харчування дітей вдома. Адміністрація постійно контролює якість страв та харчування дітей у групах. За результатами контролю проводяться індивідуальні бесіди, видаються накази та заслуховуються питання про харчування на нарадах при завідувачу та загальних зборах колективу та батьків.

Щомісячно у дошкільному закладі ведеться контроль за якістю харчування.

 

9. Залучення педагогічної та батьківської громадськості навчального закладу до управління його діяльністю; співпраця з громадськими організаціями.

У минулому навчальному році проводилась наступна спільна робота дошкільного навчального закладу і сім’ї: загальні збори колективу та батьків або осіб що їх замінюють, засідання Ради зак

 

З В І Т

керівника комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №194 комбінованого типу Криворізької міської ради»                                              Штайнке Ірини Еріхівни  перед педагогічним колективом та громадськістю 23.05.2019

Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. № 178, зміст звіту зроблений на підставі «Положення про порядок звітування керівників дошкільних загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю».

Мета : Подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.

Завдання звітування:

1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом.

2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління закладом дошкільної освіти №194.

Порядок денний:

1. Звіт «Про роботу керівника комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №194 комбінованого типу Криворізької міської ради» у 2018/2019 навчальному році»:

1.1. Звіт керівника Штайнке І.Е.

1.2. Відповіді керівника ЗДО на запитання.

1.3. Обговорення звіту керівника ЗДО.

1.4. Таємне голосування.

1.5. Прийняття рішення загальних зборів.

 Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №194 комбінованого типу Криворізької міської ради» (далі ЗДО), розташований за адресою: місто Кривий Ріг, 50076, вул. Павла Глазового 18а,  розрахований на 12 груп з наповнюваністю 295 дітей. На даний час в дошкільному закладі функціонує 12 груп:  дітей раннього та дошкільного віку з наповнюваністю 163 дитини:

- дві групи раннього віку 3-го року життя;                                                            

- дві групи молодшого дошкільного віку 4-го року життя;

- одна група середнього дошкільного віку 5-го року життя;

- дві групи,  які є спеціальними групами для дітей з порушенням мовлення;

- чотири групи,  які є спеціальними – для дітей з порушенням психічного розвитку;

 - одна група старшого дошкільного віку 6-го року життя.

Групи комплектуються за віковими ознаками та за висновками ІРЦ. Заклад дошкільної освіти працює за п’ятиденним робочим тижнем. Діти в ЗДО  перебувають за наступним режимом роботи груп: - група №2, 3, 4, 5-10, 11 – 10,5 годин перебування; - група №1,12 - 12 годин перебування.

В ЗДО №194 працює 64 співробітника, 33 з них педагогічні працівники,  31 особа - обслуговуючий та технічний персонал.

ЗДО здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України:  Конституції України,  Закону України «Про освіту», Закону України «Про дошкільну освіту», «Положення про дошкільний навчальний заклад», Базового компоненту дошкільної освіти України (редакція 2012 року), Закону України «Про охорону праці», Кодекс України «Про цивільний захист», Закону України «Про дорожній рух»,  Закону України «Про відпустки»,  Закону України «Про мови»,  Освітньої Програми для дітей від двох до семи років «Українське дошкілля»,  Програми «Розквіт», а також, відповідно власного Статуту, Програми розвитку та річного плану роботи. Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового, психічного  та духовного розвитку. Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей, формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту, виховання потреби в самореалізації та самоствердженні.

Вжиті керівником заходи щодо охоплення вихованням дітей 5- річного віку. Відповідно до Законів України «Про дошкільну освіту» (ст..19), «Про місцеве самоврядування в Україні» (ст..32), на підставі листа Міністерства освіти і науки України від 07.05.2007 № 1/9-263 «Про організацію обліку дітей дошкільного віку», з метою своєчасного обліку дітей дошкільного віку (від народження до шести - семи років), в закладі створено робочу групу з обліку дітей дошкільного віку, що мешкають на території, ЗДО №194, до складу якої входять педагогічні працівники.

Членами робочої групи складено списки дітей дошкільного віку на підставі документів первинного обліку громадян, що зберігаються у житлово-експлуатаційних організаціях, управліннях житлово-буді мікрорайоном охоплені дошкільною освітою. З боку керівника дошкільного навчального закладу здійснюється систематичний контроль за організацією даної роботи.

Вжиті керівником та вихователем-методистом Л.Рощенко заходи, щодо впровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес. Діяльність закладу відбувається у сформованому збагаченому освітньому середовищі, яке забезпечує оптимальне функціонування усіх підсистем закладу, відповідає принципам відкритості, мобільності і модернізації навчання та виховання. Кожен структурний елемент несе певну педагогічну, психологічну, соціальну функцію. Сучасна освіта вимагає переосмислення стратегії освіти, освоєння прогресивних технологій духовного розвитку особистості, створення умов для розкриття творчого потенціалу кожної дитини. Мова йде про принципово нові психологічно-педагогічні ідеї, концепції, технології, в центрі яких - особистість дитини з її потребами і інтересами. Цьому сприяє впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес, забезпечення педагогів новою методичною літературою, періодичними підписними виданням, сучасним дидактичним матеріалом, оснащення сенсорної кімнати.  

 

         Система методичної роботи в Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 194комбінованого типу» Криворізької міської ради

будується таким чином,щоб створити належні умови для підвищення професійної майстерності кожного педагогічного працівника.

         Згідно річного плану на 2018-2019 навчальний рік в дошкільному навчальному закладі методична робота з кадрами спланована по трьох напрямках:підвищення педагогічної майстерності,удосконалення професійної творчості,самоосвіта. Використовуються колективні та індивідуальні форми організації методичної роботи з педагогічними кадрами.

         Зміст роботи дошкільного закладу формується згідно з основними положеннями Державної національної програми «Освіта. Україна XXI століття» і Закону України «Про дошкільну освіту». Зусилля педагогічного колективу в 2018-2019  навчальному році  спрямовані на вирішення таких завдань:

 • Формування  математичної та сенсорної компетенції дошкільників засобами інновацій.
 • Впровадження інноваційних методів навчання дошкільників через корекційно-профілактичні заняття в  сенсорній кімнаті.
 • Удосконалювати роботу щодо формування комунікативно-мовленєвої компетентності дитини в процесі ігрової діяльності
 • Удосконалювати роботу з екологічного виховання дітей,  шляхом художньо-естетичного   розвитку.

Для цього у дошкільному закладі було створено такі умови:

 1. У дошкільному закладі традиційно проводяться  педради, семінари, працюють творчі групи та методична рада;
 2. Педагогами розроблені чіткі перспективні плани роботи, психолого-педагогічні проекти сумісної діяльності педагога та дітей;
 3. Планомірно проводиться робота щодо покращання матеріально-технічної бази дошкільного закладу.
 4. Робота з організації освітнього процесу носить науково-методичний характер та побудована на діагностичній основі.

 

Поетапно ведеться робота з реалізації обласного науково-методичного проекту над науково-методичною проблемою «Основні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства» .

     В дошкільному закладі продовжувала свою роботу проблемна творча группа для роботи над четвертим етапом «Соціальна адаптація дітей засобами сенсорної інтеграції» , де була визначена мета, та основні завдання на навчальний рік.

Мета: дослідження процесу входження і адаптації дитини з особливими освітніми потребами у дошкільний навчальний заклад, тобто процесу інтеграції і соціалізації особистості у конкретному соціальному середовищі, та розвитку в неї ціннісного ставлення до світу Природи, Культури, Людей, Самої Себе.

Основні завдання: Впровадження інноваційних методів навчання дошкільників через корекційної-профілактичні заняття в сенсорній кімнаті

        На четвертому  етапі реалізації проекту були проведені такі форми роботи а саме: проблемною творчою групою був створенний  проблемний стіл: « Соціалізація дітей  в сучасному освітньому просторі»;

 • Вихователі 6 групи ППР Долженко Н.В. та Бушуєва Л.В. третій рік поспіль впроваджують програму «Вчимося жити разом»  з розвитку соціальних навичок ефективної взаємодії дітей від 4 до 6-7 років (авт. – Піроженко Т. О., Хартман О. Ю.) ;
 • Практичний психолог Демченко О.В. протягом року впроваджувала власний досвід роботи «Соціальна адаптація дітей засобами сенсорної інтеграції»;
 • Заклад дошкільної освіти прийняв активну участь у десятій міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти» в номінації: «Соціалізація особистості в умовах сучасних викликів».

 

           Згідно річного плану на 2018-2019 р. в дошкільному закладі   в першому півріччі навчального року пройшла ділова гра для педагогів «Інноваційні технології як засіб підвищення якості освітнього процесу» ;

      Круглий стіл для вчителів-дефектологів «Особливості корекційно-виховної роботи з дітьми з особливими освітніми потребами»

      Круглий стіл «Економічне виховання дітей дошкільного віку в умовах освіти».

      Тренінг для вихователів: «Теоретичні аспекти реалізації педагогіки розуміння в дошкільній освіті»;

      Теоретичний семінар: «Можливості інтеграції та інклюзивної освіти для дітей з особливими освітніми потребами»;

      Семінар для вихователів «Інтерактивні технології розвитку мовлення дітей дошкільного віку».

 

     Протягом року на базі ЗДО працювала опорна школа для вчителів-дефектологів району під керівництвом завідувача КЗ «ДНЗ №194 комбінованого типу» КМР Штайнке І.Е. «Психолого-педагогічний супровід навчання дітей з порушеннями когнітивного розвитку в умовах компетентісного підходу». На засіданнях опорної школи розглядались такі питання:

 • Ефективні методи робот із дітьми з РСА
 • Прибираємо бар’єри до включення дитини в освітнє середовище
 • Діагностика дитини і складання ІПР
 • Розробки занять для робот із дітьми в сенсорній кімнаті
 • Корекція небажаної поведінки.

Протягом навчального року спеціалісти закладу намагались донести важливу інформацію до кожного учасника опорної школи. Кукушкіна М.В. поділилась опитом  роботи з дітьми із РАС, на практиці показала як проводиться діагностика дитини і  навчила складати ІПР. Керівник Штайнке І.Е. разом з учасниками визначили напрямок та завдання роботи на новий навчальний рік 2019-2020.

    В березні 2019 пройшла педагогічна рада з атестації педагогів. За підсумками атестації якісний склад педагогів має такі показники:

 

Категорія

Кількість

% к-ті

Вища

5

14,70%

І категорія

5

14,70%

ІІ категорія

9

26,47%

Спеціаліст

5

14,70%

Вихователь-методист

10

29,41%

Відповідає займаній посаді

5

14,70%

 

За міжатестаційний період педагоги закладу приймали активну участь в житті міста,району а саме:

В грудні 2018р приймали участь у міському конкурсі «Краща новорічна іграшка для ялинки  за ініціативою фонду «Українська перспектива» фонду Олександра Вілкула

Взяли участь  у районному турі міського фестивалю  «Новорічні дива» в номінації «Фішка свята» та «Зимове мереживо».

- Конкурс для педагогів КЗ «ДНЗ№194 комбінованого типу» КМР – «Мої знахідки»(самоосвіта)

- Конкурс для педагогів КЗ «ДНЗ№194 комбінованого типу» КМР- «Краща авторська дидактична гра з логіко-математичного розвитку»

        Традиційним стало проведення в садочку методичних годин. Саме вони дають можливість своєчасно вирішувати завдання, що виникають у процесі роботи.      Протягом першого півріччя  в тематику методичних годин включались опрацювання нормативно-правових документів, огляд публікацій, науково-методичної літератури.

      Індивідуальні форми методичної роботи з педагогічними кадрами включали наставництво, консультування, взаємовідвідування занять, самоосвіту педагогів, але не всі педагоги виконують питання річного плану:

- Вихователі: Федоренко О.Є. Горкун В., Гончарук А.С. не відвідували заняття наставників.  Підсумкові заняття за рік не відповідають  програмовим вимогам.  - Музичні керівники Матюхіна В.С. та Тарасюк А. О  не вчасно затверджують  конспекти ранків, тим самим  порушують режим дня, бо не встигають  готувати дітей до свят.

     Але між тим хочеться виділити педагогів , які вчасно та якісно виконують питання річного плану,беруть активну участь в підготовці районних та міських заходах, а самае: вихователь середньої групи №11 Котляр Я.О., вихователь 5 групи ППР- Міхович Л.А,. вихователь10 групи ППР-Атинян Л.Ф., 9 логопедичної групи - Присяжна З.М., Ходченко Л.М., вихователь та вчитель-логопед 7 логопедичної групи - Ємельянова О.А.,та Клипо О.С., Роева Н.М., вихователь  –  6 групи ППР- Бушуєва Л.В., вчитель-дефектолог 5 групи ППР- Кукушкіна М.В., практичний-психолог Демченко О.В..

         Проміжні результати методичної роботи узагальнюються на педрадах.

Протягом першого півріччя в закладі проведено ряд тематичних днів та тижнів: тиждень та місячники знань безпеки життєдіяльності . Конкурс поробок «Дари осені», конкурс малюнку «Зимова казка».

       В квітні 2019 діти спеціалізованих груп №6 та №7 прийняли активну участь у районному етапі Всеукраїнського конкурсу дитячих малюнків та робіт декоративно- прикладної творчості на пожежну та техногенну тематику.

      Також в квітні пройшов районний спортивний конкурс «Веселі старти» на базі ЗОШ№19 де діти отримали ІІ місце в змаганнях.

     Колектив закладу не залишив без уваги дітей із РАС,  2 квітня 2019 заклад дошкільної освіти провів акцію «ЗДО в блакитному» де кожен педагог та вихованці закладу донесли та розповсюдили інформацію про проблеми аутизму , і показали як треба відноситись до дітей з освітніми особливими потребами.

    Спеціалісти закладу в цілях самоосвіти та пошуках інновацій активно приймають участь в семінарах та конференціях різного рівня. Практичний психолог Демченко О.В. в травні 2019 стала активним учасником та тренером психологічного фестивалю ПСИ-ФЕСТ 2019; вчитель-дефектолог Кукушкіна М.В. взяла участь у міжнародній конференції «АВА як універсальний підхід для розвитку і навчання в кожному середовищі» та пройшла 15-годинний тренінг з прикладного аназу поведінки (АВА) в м. Київ в травні 2019.р.

       В пошуках інновацій заклад дошкільної освіти заключив угоду з інститутом спеціальної педагогіки НАПН України. Протягом року спеціалісти закладу дошкільної освіти отримували від спеціалістів інституту методичну допомогу та практичні матеріали щодо роботи з дітьми із особливими освітніми проблеми.

     Організація життєдіяльності дітей включала в себе також  гурткову роботу, трудову діяльність, самостійну художню діяльність, роботу з безпеки життєдіяльності. Проводились Дні здоров’я, свята, ранки, екскурсії, музично – спортивні розваги, організовувалися конкурси, вікторини та виставки дитячих малюнків та поробок, спільних робіт з батьками та вихователями. Вихователі, вихованці та їх батьки взяли участь у різноманітних конкурсах, здобувши перемоги і відзнаки.

          Робота над методичними проблемами  активізує форми методичної підготовки кожного вихователя, піднімає на більш високий рівень його теоретичну підготовку, надає чіткості і цілеспрямованості практичним заходам з різними категоріями вихователів. Творчі здобутки кращих педагогів садочка стали надбанням колективу. Аналіз методичної роботи, проведений протягом  2018-2019 н.р. показав, що у садочку створені належні умови для розкриття можливостей і здібностей педагогів, для освоєння ними передового педагогічного досвіду, сучасних педагогічних технологій.

 

У поточному році завдяки коштам бюджету заклад отримав миючі та дезінфікуючі засоби: мило рідке Бджілка – 10 л, засіб для миття посуду Бджілка – 10 л; а також: лопата снігова – 1 шт., телефон мобільний -  1шт., вогнегасник ВВК-2 – 1шт., шпалери – 25 рулонів.

Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я вихованців та педагогічних працівників. Одним з пріоритетних напрямків керівника є забезпечення соціального захисту, збереження та зміцнення здоров’я дітей і працівників закладу. Харчування дітей в дошкільному навчальному закладі з 01.01. 2019 році в групах раннього віку – 22.50 грн. (11,25 грн. – батьківська плата,  11.25 грн. – міський бюджет)  50% - (5.63 грн. – батьківська плата, 16.87 грн. – міський бюджет). в передшкільних групах – 26,10 грн. (13,05 грн. – батьківська плата,  13.05 грн. – міський бюджет) 50% - (6.53 грн. – батьківська плата, 19.57 грн. – міський бюджет), в групах логопедичних та ППР – безкоштовно батьківська плата 26.10 грн. – міський бюджет.

Харчування здійснювалось та здійснюється за перспективним двотижневим меню, яке погоджено у відповідній установі. Харчування вихованців пільгового контингенту з 2019 року здійснюється таким чином: - багатодітні сім’ї сплачують 50% від загальної батьківської плати; - звільнені від плати за харчування дитини батьки у сім’ях, де сукупний дохід на кожного члена сім’ї за попередній квартал не перевищує рівня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму), встановлений законом про Державний бюджет України для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у державних і комунальних дошкільних навчальних закладах. - звільнено від сплати за харчування дітей спеціальної групи, які мають діагноз, що підпадає під соціальні гарантії та надає їм право на пільгу на підставі наказу Міністерства освіти і науки України «Про порядок встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних закладах» від 21.11.2002 № 667 (Редакція від 01.01.2015, підстава 1324-18, 76-19). Весь час ми намагаємось наблизити виконання норм харчування до адекватної компенсації фізіологічної потреби дітей, збереження їх здоров’я та забезпечення їх нормального фізичного розвитку. За результатами аналізу виконання норм харчування відповідає достатньому рівню. Виконання норм харчування за звітній період складає 79% . В літній період діти будуть забезпечені свіжими овочами та соками, що завжди має позитивний результат в процесі оздоровлення дошкільників влітку. Протягом 2018/2019 навчального року з боку керівника та медичного працівника здійснювався систематичний контроль за дотриманням санітарногігієнічних умов організації харчування. Готуючи страви, кухарі дотримуються технології приготування їжі, нормативного об’єму страв. Продукти харчування та продовольча сировина надходять із супровідними документами відповідно до нормативних вимог. Режим харчування здійснюється відповідно до режиму кожної вікової групи. Протягом року постійно використовується сіль йодована. В закладі організовано харчування працівників ( перше блюдо) за попередньою оплатою. Медичне обслуговування дітей дошкільного закладу здійснюється органом охорони здоров’я на безоплатній основі (міською дитячою поліклінікою № 4). Медична сестра закладу здійснює профілактичні заходи, в тому числі проведення обов’язкових оглядів, контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком дітей, організацією фізичного виховання, загартування, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил. Для виявлення дітей пільгового контингенту у вересні 2018 року було проведено соціальне опитування сімей. Складений соціальний паспорт КЗ «ДНЗ №194 КТ»КМР . Співпраця з громадськими організаціями Протягом 2018/2019 навчального року активно працювала Рада закладу. Члени Ради закладу систематично були присутні на педагогічних радах, організовували роботу з громадськістю щодо покращення матеріально-технічної бази. Батьківський комітет вів активну діяльність щодо залучення батьків до благоустрою території дошкільного закладу та проведенню ремонтних робіт. Засідання Ради закладу та батьківського комітету проводились регулярно. Анкетування батьків свідчать про такі результати роботи дошкільного навчального закладу у 2018/2019 навчальному році в цілому: - ставлення до роботи дошкільного закладу ( 95% - позитивна оцінка, що на рівні минулого року); - відношення дітей до дошкільного закладу (оцінка з боку батьків) (98% - задовольняє, що на 2% вище, ніж у минулому році); - чи задовольняє професійний рівень педагогів? (97% дали позитивну оцінку, що на 1 % вище ніж у 2017/2018 навчальному році); - 95% батьків дітей дошкільного закладу дали позитивну оцінку роботі закладу, що відповідає результату оцінювання у минулому навчальному році. Виконання Закону України «Про звернення громадян» На виконання Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 р., Указу Президента України № 700/2002 «Про додаткові заходи забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення», Заведені журнали обліку особистого прийому громадян, реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян, установлена скриня для питань та пропозицій громадян, оформлений інформаційний куточок щодо порядку звернення громадян. За минулий 2017/2018 навчальний рік кількість усних звернень склала 39 із них 36 з метою оформлення дітей у дошкільний заклад і 3 щодо працевлаштування. Порушені питання розглянуті та надані відповіді.